Avgifter

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Avgiften beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:

  • Byggnadens eller tillbyggnadsdelens area
  • Typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad med mera)
  • Planenlighet
  • Planavgift (ex Svinninge/Svartgarn/Svavelsö).
  • Sakägare som ska höras
  • Remisser
  • Prövning av strandskyddsdispens

Vi har i dokumentet ”Exempel på avgifter” , 110.8 kB, öppnas i nytt fönster. några exempel för vissa åtgärder där du kan se ungefär vad avgiften blir.

Observera att det kan tillkomma kostnader för ditt bygglov.

Plan- och bygglovstaxan beslutad av kommunfullmäktige hittar du här , 363.9 kB, öppnas i nytt fönster..

När ska man betala avgiften?

När du får ditt beslut skickat till dig framgår beloppet du ska betala i beslutet. Med beslutet får du en avgiftsspecifikation. Några veckor efter du fått ditt beslut skickas en separat faktura till dig.

Reducerad avgift

Du betalar en reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids.

Läs mer om hur denna reducering görs , 115.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad: