Barnomsorgsavgift på sommaren

Avgiften debiteras 12 månader om året, det innebär att du betalar barnomsorgsavgift även vid lov, semester och annan ledighet. Läs mer om avgifter här.

Lov och ledigheter

Ta del av viktiga datum för läsåret och hur du som vårdnadshavare ansöker om extra ledighet för ditt barn.

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att ditt barn kan få skolbuss, ett SL-kort eller taxi till och från skolan. Läs mer om ansökan och bedömning här.

Nyheter

Publicerad:
Senast uppdaterad: