Klipp häcken – rädda liv

För att dina buskar och träd inte ska vara skymmande och farliga för trafiken har du som fastighetsägare ansvar för att underhålla dem.

Tillstånd gator, torg och allmän plats

Våra gator och torg är till för alla men bland behövs det en ansökan eller ett tillstånd.

Cykelregler och tips

Cyklar räknas som fordon och cyklister ska följa de trafikregler som gäller för fordonsförare. Läs mer om cykling och cykelvägar.

Nyheter

  • Säkra skolvägar

    Kommunen arbetar för en ökad trafiksäkerhet i Österåker och hållbara transporter för Österåkersborna. Det är kommunens ansvar att skapa de förutsättningar som k...
  • Nya parkeringsregler för elsparkcyklar

    Från och med den 1 september är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer. De nya re...
  • Bokslut av kommunens cykelfrämjande åtgärder

    Varje år genomför kommunen cykelfrämjande åtgärder på flera olika sätt. Det handlar till exempel om att förbättra trafiksäkerheten, ordna fler cykelparkeringar,...
Publicerad:
Senast uppdaterad: