Österåkers kommuns logotype

Boendeparkering

Möjlighet till boendeparkering finns enbart i Östra Kanalstaden.

Östra kanalstaden - Inom detta område finns möjlighet till boendeparkering

Östra kanalstaden - Inom detta område finns möjlighet till boendeparkering

Boendeparkering innebär att du som bor i Östra Kanalstaden kan parkera längre tid än vad en besökare får. Skyltar med texten "Boende" och en områdeskod visar var du kan parkera.
Observera att boendetillståndet inte gäller då det är servicegata, för då ska gatorna vara utrymda för driftåtgärder.

Ansöka om boendeparkering i Östra Kanalstaden

För att få tillstånd behöver du vara folkbokförd i Österåkers kommun inom boendeparkeringsområdet. Du ska stå som ägare av fordonet i centrala bilregistret och ha behörighet för att köra fordonet som du söker boendeparkering för. I vissa fall kan boendeparkering även beviljas för fordon som du inte själv äger, läs mer om det i "Detaljerad regler för boendeparkering".

Förnya boendeparkering

Du kan ansöka om boendeparkering för 3, 6 eller 12 månader åt gången. Kommunen skickar ingen påminnelse när det är dags att förnya tillståndet, du ansvarar själv för detta. Ansökan om förlängning av tillståndet ska göras minst en månad innan tillståndet går ut och vår handläggningstid är minst 2 veckor. 

Publicerad:
Senast uppdaterad: