Österåkers kommuns logotype

Infartsparkering

På infartsparkeringarna är det tillåtet att parkera 24 timmar under vardagar. Helger är det fritt att stå om inte en tilläggstavla anger något annat.

Infartsparkeringar i nära anslutning till Roslagsbanan

 • Österskär: 20 platser
 • Tuna gård: 31 platser
 • Båthamnsvägen och Mejselvägen: Totalt 138 platser, varav några platser på Mejselvägen där du kan parkera upp till 7 dygn. Här finns även 6 stycken laddplatser för elbil.
 • Stationsvägen: 85 platser
 • Åkers Runö: 50 platser avsedda för personbil
 • Rydbo: 35 platser

Övriga infartsparkeringar i Österåker

 • Kulla vägskäl: 105 platser. 2 platser för rörelsehindrad. 3 platser för MC
 • Ljusterö färjeläge: 20 platser
 • Roslags Kulla vägskäl: 30 platser
 • Sandkilsvägen: 55 platser
 • Trevebovägen, bakom Ica-butiken: 33 platser
 • Murkelvägen, längs norra sidan: 55–60 platser
Publicerad:
Senast uppdaterad: