Infartsparkering

På infartsparkeringarna är det tillåtet att parkera 24 timmar under vardagar. Helger är det fritt att stå om inte en tilläggstavla anger något annat.

Infartsparkering i nära anslutning till Roslagsbanan:

 • Österskär - 20 platser
 • Tuna gård - 16 platser
 • Båthamnsvägen och Mejselvägen - Totalt 138 platser, varav 8 platser på Mejselvägen där du kan parkera upp till 7 dygn. Här finns även 6 stycken laddplatser för elbil.
 • Stationsvägen - 85 platser
 • Åkers Runö - 50 platser
 • Rydbo - 35 platser

Övriga infartsparkeringar i Österåkers kommun:

 • Kulla vägskäl - 105 platser. 2 platser för rörelsehindrad. 3 platser för MC
 • Ljusterö färjeläge - 20 platser
 • Roslags Kulla vägskäl - 30 platser
 • Sandkilsvägen - 55 platser
 • Trevebovägen, bakom ICA - 33 platser
 • Murkelvägen, längs norra sidan - 55-60 platser
Publicerad:
Senast uppdaterad: