Vi söker familjehem!

Vi söker familjer som kan erbjuda en trygg plats för barn som kommer från otrygga familjeförhållanden. Anmäl ditt intresse!

Skadar du den du lever med? Eller riskerar du att göra det?

Kontakta Välj att sluta eller Alternativ till våld och få stöd att ändra ditt våldsbeteende.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum för unga brottsutsatta finns till för dig mellan 10 och 20 år som varit med om hot, våld eller övergrepp.

Nyheter

  • Berusningsmedel bland barn och unga

    Vi vill uppmärksamma dig som förälder på att lustgas används som berusningsmedel bland barn och unga. Dessutom använder allt fler i ung ålder av e-cigaretter.
  • Utbildning för bättre vård i livets slutskede

    Under våren stärker Österåkers kommun kompetensen hos personal som vårdar människor i livets slutskede. Alla vård- och omsorgsverksamheter erbjuds utbildning.
Publicerad:
Senast uppdaterad: