Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Familjehem och jourhem

Vill du ha ett viktigt uppdrag? Det finns idag barn i Österåker som är i behov av nytt hem. Därför söker vi dig som någon gång funderat på att öppna dörrarna och ta emot ett barn som behöver en trygg och stabil plats att bo.

Vi är i behov av familjer

Varje familj som öppnar sitt hem hjälper ett barn. Det är mycket viktigt att den familj barnen kommer till är trygg och stabil, då det alltid är omtumlande för ett barn eller ungdom att behöva flytta hemifrån.

Hur blir man familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Familjer eller kontaktpersoner som är intresserade av att veta mer om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt hem eller att vara kontaktperson kan kontakta familjehemssekreterarna.

Servicecenter

Teele Kaljas, Familjehemssekreterare

Adelin Johansson, Familjehemssekreterare

Tid, engagemang, kärlek

Barn föds och växer upp under olika villkor. De flesta har föräldrar som nästan alltid finns till hands med tid, engagemang och kärlek. För en del barn och unga ser verkligheten dock annorlunda ut. Det finns barn, ungdomar och föräldrar i vår kommun som tidvis har det så svårt att barnen inte kan bo kvar hemma hos föräldrarna. För att barnen ska må bättre måste de ibland flytta till ett annat hem för kortare eller längre tid. Där ska de känslomässiga och praktiska omsorgerna vara så goda att barnen och ungdomarna kan fortsätta att utvecklas.

Att vara familjehem eller jourhem

Det finns flera sätt att hjälpa ett barn som inte kan bo kvar hemma. Att ha ett uppdrag som familjehem eller jourhem innebär ett tredelat ansvar mellan barnets föräldrar, socialförvaltningen och uppdragstagaren. Det är viktigt att ha en bra relation med barnets biologiska föräldrar.

Här kan du läsa mer om olika typer av uppdrag och vad de innebär samt se vad som görs vid utredningen. Målet med familje- och jourhemsuppdragen är, i de flesta fall, att barnet ska kunna flytta hem igen.

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem i sin familj under en kortare eller längre tid och ibland kan placeringen vara hela barnets uppväxt. Ett familjehem ska ha en trygg och stabil livssituation och ha gott om tid, utrymme och engagemang.
Där ska de känslomässiga och praktiska omsorgerna vara så goda
att barnen och ungdomarna kan fortsätta att utvecklas. Målet med familjehmsuppdragen är, i de flesta fall, att barnet ska kunna
flytta hem igen.

Hemmet kan bestå av gifta par, sammanboende eller ensamstående. Nya familjehem erbjuds socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” som ger en god grund för att lyckas med uppdraget.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar med kort varsel under en kortare tid, totalt max sex månader. Under tiden barnet bor i jourhemmet görs en utredning om barnets situation och vad som är bäst för barnet.

Oftast placeras barn i jourhem i väntan på familjehemsplaceringen.

Att vara en kontaktfamilj eller en kontaktperson handlar om att exempelvis träffa en tonåring på fritiden eller att ta emot ett barn, eller eventuellt ett syskonpar i hemmet en eller ett par veckoslut i månaden.

Vi arbetar även med kontaktfamiljer inom området funktionsvariationer.

En kontaktpersons uppdrag är att i samarbete med socialtjänsten stötta ett barn eller en ungdom som behöver extra stöd i tillvaron. Det kan vara en ungdom som är i riskzon för droger och kriminalitet, eller ett barn vars hemsituation är sådan att han eller hon behöver mer vuxenstöd för att klara sin vardag.

Kontaktpersonen träffar barnet/ungdomen och görnågot tillsammans som möter upp dennes behov.

Ett led i att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem är att först genomgå en utredning. Därefter görs en bedömning om familjens lämplighet för uppdrag och att kunna matcha ett barns behov till rätt familj. När det gäller familjehemsplacering är det endast socialnämndens utskott som kan fatta sådana beslut.

Utredningen av jour- och familjehem innefattas av följande:

  • Introduktionssamtal där vi tydliggör vad ett uppdrag handlar om.
  • Registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden och Socialförvaltningens verksam­hetsregister.
  • Hembesök vid utredning av jourhem, familjehem och kontaktfamilj.
  • Djupintervju och samtal vid flera tillfällen.
  • Socialnämndens utskott har delegation på att godkänna eller icke godkänna en familj som uppdragstagare.

Nya familjehem erbjuds socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” som ger en god grund för att lyckas med uppdraget. När placering gjorts följs familjehemmet upp med kontinuerlig handledning runt uppdraget.

Ibland upphör en placering och det kan finnas många olika grunder till det. Barnet flyttar hem till biologisk förälder/föräldrar, beslut i förvaltningsdomstol, bedömning göra att barnet eller ungdomen behöver en annan typ av vård. Oberoende av orsak till flytt erbjuder vi alltid samtalsstöd till berörda parter.

Vill du hjälpa?

Vi har ett ständigt behov av familjer och personer som kan göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp. Vi söker trygga och stabila vuxna som med inlevelse kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.

Grunden är att vilja ställa upp för barn och ungdomar som har det svårt. Ett engagemang är nödvändigt men det finns inga formella krav på utbildning eller materiell standard på dem som vill bli familjehemsföräldrar Det som avgör är att man är frisk och har plats för ett barn både fysiskt och känslomässigt.

Åtagandet som familjehem är inget som man ska klara på egen hand. Det bygger på mycket samarbete och ett tredelat ansvar mellan barnets föräldrar, socialförvaltningen och familjehemmet.

Det är socialförvaltningen som ansvarar för rekryteringen av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.