Felanmälan

I vår e-tjänst Felanmälan kan du anmäla saker som är trasiga eller måste åtgärdas på kommunala vägar, torg eller parker. Det kan vara en trasig lampa i parken, ett hål i gatan, klotter, en full papperskorg eller något annat.

Tack för att du hjälper oss att göra Österåker bättre!

Kontrollera gärna i förväg om det du vill anmäla redan är anmält

Du kan underlätta vårt arbete genom att se efter om det du vill anmäla redan har anmälts.

I kartan som du når via länken till Felanmälan här ovanför kan du se de ärenden som redan har kommit in till oss. Om vi redan har fått in ett ärende på det du vill anmäla kan du, genom att klicka på ikonen, välja att få återkoppling på det ärendet i stället för att göra en ny anmälan.

Du hittar mer vägledning på sidan Vanliga frågor om Felanmälan Öppnas i nytt fönster. under rubriken "Följ ett ärende som redan är anmält".

Andra tips för dig som använder Felanmälan

  • Utgör felet en fara för liv, egendom och miljö? Ring 112!
  • Är ärendet akut? Använd inte Felanmälan. Ta telefonkontakt via Servicecenter på telefon 08-540 810 00 (telefonsvarare
    vägleder efter kontorstid).
  • Aktivera kartlagret Kommunal drift, mark och väg i appen. Det behöver bara göras en gång. Det rosa ytorna i kartan visar att det är kommunen som ansvarar för åtgärd.

Så här kan du också lämna en felanmälan

Appen Felanmälan Österåker

Vår app för felanmälan finns för Iphone/Ipad och Android-mobiltelefoner. Sök efter "Felanmälan Österåker" i App store eller Google Play.

Ring och felanmäl under kontorstid

Det går bra att göra felanmälan per telefon på kontorstid. Då får du hjälp att registrera ärendet. Ring kommunens servicecenter: 08-540 810 00

Jourtelefonnummer efter kontorstid

Att felanmäla

Telefonnummer

Gata, park, badplatser och friluftsområden, dygnet runt

08-540 815 01

Gatubelysning, dygnet runt även jour efter klockan 15.30

08-732 57 13

Snöröjning, dygnet runt

08-540 815 01

Trafikljus, dygnet runt

0771-42 98 10

Roslagsvatten, kontorstid och information om jour dygnet runt

08-540 835 40

Frågor och svar om Felanmälan

På sidan Vanliga frågor om Felanmälan hittar du samlad information om vår e-tjänst.

Publicerad:
Senast uppdaterad: