Nyhetsarkiv

 • Språk- och kunskaps-utveckling på fritidshemmen

  Allt fler barn och unga behöver ytterligare stöd i sin språk- och kunskapsutveckling. Fritidshemmens undervisning har en viktig roll i det arbetet. En utvecklin...
 • Aktivt arbete för lika rättigheter

  Österåkers kommun arbetar aktivt för att alla invånare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning eller könsuttryck.
 • Nominera Österåkers sju underverk

  Nu har du möjlighet att nominera Österåkers sju underverk. Underverken kan bidra till att lyfta fram Österåker och ge uppmärksamhet till sevärdheter och platser...
 • Fler känner att de kan påverka stödet från oss

  I slutet av varje år utvärderar vi hur Österåkersbor upplever kontakten med Familjerådgivningen, Familjemottagningen och beroendeteamet Flotten. Resultatet från...
 • Ansök om elkostnadsstöd senast den 17 april

  Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra året. Det kan sökas från och med nu till och me...
 • Sök serveringstillstånd inför sommaren

  Tänk på att söka serveringstillstånd i god tid innan sommaren om du planerar att sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd...
 • Tipsa polisen!

  Polisen i region Stockholm behöver hjälp att vända våldssutvecklingen i länet och uppmanar nu alla som ser något avvikande att tipsa dem.
 • Halka på cykelvägen mellan Rydbo-Täljö

  Det råder halka på cykelvägen genom skogen mellan Täljö och Rydbo som går parallellt med järnvägen. Den är just nu inte lämplig att cykla eller gå på. Åtgärder...
 • Sverigefinnarnas dag

  Österåkers kommun är finskt förvaltningsområde och den 24 februari är det Sverigefinnaras dag. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, spr...
 • Projektmedel för hållbar regional utveckling

  Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Då kan du söka projektmedel för hållbar regionalut...
 • Året som gick

  Här summerar vi år 2022 genom att blicka tillbaka på ett axplock av allt som har hände i Österåkers kommuns under året.
 • Planen för att utveckla Hacksta-Berga är godkänd

  Kommunfullmäktige har godkänt ett planprogram för Hacksta-Berga. Planen är att utveckla området till en tydligare del av Åkersberga stad och möjliggöra för fler...
 • Landshövdingen på besök i Österåker

  Den 31 januari besökte landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Åsa Ryding Österåkers kommun, och mer specifik Ingmarsö. Detta efter en inbjudan av...
 • Sök Socialnämndens föreningsbidrag

  Föreningar i Österåkers kommun som arbetar inom det sociala området kan söka Socialnämndens föreningsbidrag. Bidraget riktar sig till föreningar som är aktiva i...
 • Bolla din privatekonomi med en expert!

  Januari är ofta en ekonomiskt utmanande månad. I år märker även fler hushåll av ökade priser på bland annat el och livsmedel. Om du oroar dig över ekonomi är du...
 • Fler trygghetssamordnare i Österåker

  I kommunens budget är det fortsatt fokus på säkerhet och trygghet. Till exempel ökar vi antalet trygghetssamordnare i Österåker. Möt Mats Övergaard och Madelein...
 • Bli utställare på Österåkers jobbmässa 2023

  Har ni ont om personal och kompetens? Planerar ni för en ny rekrytering eller framtida expansionsplaner? Behöver ni stärka upp personalgruppen inför kommande sä...
  10 mars 2022
  ${article.imgAlt}
 • Österåkers sju underverk

  I Österåker finns en lång rad unika byggnadsverk och miljöer som idag är mer eller mindre kända för både Österåkersbor och besökare. Nu har kommunstyrelsen besl...
 • Robert Sundler är ny kommunpolis i Österåker

  Robert Sundler är ny kommunpolis för Österåkers kommun. Han efterträder Madeleine Holmström. Robert har arbetat som polis i 12 år och är för många ett känt ansi...
 • Finskspråkig kör Laulavaiset

  Vill du sjunga på finska? Du är välkommen till en finskspråkig kör som övar varannan vecka.
 • Sprängarbeten i Kråkbergsparken

  Under onsdagen den 18 januari är det fortsatta sprängarbeten i området för kommande Kråkbergsparken vid Norrgårdshöjden. Det är ett mindre arbete som beräknas v...
 • Sponsring av nattvandring

  Just nu kontaktas företagare i Österåker med erbjudande om att sponsra nattvandring. Då vi får in många frågor om det samlar vi våra svar i den här nyheten.
 • Information om skolskjuts med SL-kort

  SL byter ut sitt biljettsystem 2023 vilket innebär att det endast har delats ut terminskort för detta läsår, det blåa. Till vårterminen kommer det att delas ut...
 • Nya busshållplatser trafikeras

  Nu trafikeras två helt nya busshållplatser vid Kolgärdet och Ekbacken.
 • Solbackens Montessoriskola avvecklar sin verksamhet

  Solbackens Montessoriskola i centrala Åkersberga har under måndagen den 28 november lämnat ett besked till vårdnadshavare att skolans verksamhet kommer att avve...
 • Skydda dig mot bedrägerier

  Just nu får polisen i Österåker in många anmälningar om bedrägerier mot äldre. Bedrägeriförsöken sker ofta via telefon. Skydda dig och dina anhöriga genom att t...
 • Ny budget lägger grunden för 2023

  Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. Det lägger grunden för kommunens budget för 2023 där ett antal resursförstärkningar kommer att göras samtidigt so...
 • Avstängning av cykelvägen mellan Täljö–Rydbo

  Under december utför Norrvatten grävarbeten i Täljö, som innebär att grusvägen mellan Rydbo och Täljö kommer att vara avstängd mellan 5-15 december 2022.
 • Tomgångskörning – max en minut

  I Österåker får du köra ett fordon på tomgång i högst en minut. Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär. Utsläppen blir extra stora på...
 • Så här kommer området vid nya Säbybron att se ut 2024

  Arbetet med att bygga om Säbybron över Åkers kanal pågår för fullt, men hur kommer området att se ut när nya bron står klar 2024? Följ med på en virtuell visnin...
 • Redo för halka och mörker

  Vintern är här vilket betyder att du som trafikant kan vara med och bidra till högre trafiksäkerhet på vägarna både för dig själv och andra, till exempel genom...
 • Ändrad belysning minskar elanvändningen

  Energisituationen är ansträngd och det finns en risk att elen inte räcker för alla elanvändare under vissa timmar i vinter. Österåkers kommun bidrar till att mi...
 • Vinnare av Österåkers kulturpris 2022

  Varje år delar Österåkers kommun ut ett kulturpris till en person, grupp eller förening som har gjort en särskild insats inom något kulturellt område. I år går...
 • Unga i fokus i kampanj mot våld

  Återigen deltar Österåkers kommun i kampanjen Våld är aldrig ok, som belyser våld i nära relationer. Kampanjen är kommunöverskridande och startar 14 november 20...
 • Vägmålning i rondellen på Svinningevägen

  Delar av Svinningevägen har fått ny beläggning och i samband med det har även vägmålning gjorts. De nya vägmarkeringarna har gjorts för att försöka skapa ett bä...
 • Rekordbra meritvärde för niorna

  Eleverna som gick ut årskurs 9 vårterminen 2022 har det högsta meritvärdet som någonsin uppmätts i Österåkers kommuns grundskolor. Samtidigt ser vi en tydlig fö...
 • Biopremiär för två nya filmer om Österåkers historia

  I höst är filmare Roger Persson aktuell med två historiska filmer som båda utspelar sig i Österåker. Roger har tidigare producerat filmerna; När järnvägen kom,...
 • Ökad risk för viltolyckor!

  Under hösten är risken för viltolyckor som störst. Den tid som vi bilförare är på väg till och från arbetet sker samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest....
 • Pax för positiv uppmärksamhet

  Pax i skolan är en arbetsmetod för ökad trygghet där fokus ligger på positiv uppmärksamhet. Metoden introducerades år 2019 på flera kommunala skolor i Österåker...
 • En vecka full av rörelse - kom och prova på!

  Under höstlovet är du välkommen till Österåkers multiarena för en vecka med prova-på-aktiviteter, guidade visningar och inspirerande föreläsningar.
 • Beslut vid kommunfullmäktige 17 oktober

  Här är ett urval av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober. Du kan se sändningen från sammanträdet i efterhand.
 • Snart börjar servicegatorna igen

  Den första november börjar servicedagar på kommunens gator att gälla igen! Det gör vi för att kunna ge ännu bättre service när det gäller att ta hand om snö, so...
 • Musikfesten Funkisfestivalen igång igen

  Det var pirrigt, taggat och glädjefyllt när audition för Funkisfestivalen anordnades den 29 september. Österåker är med i musikfesten för andra året.
 • Varje kilowattimme (kWh) räknas

  Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räck...
 • Upprustning av Slussvaktarbostadens trädgård

  I Åkerstorp restaureras ett nytt besöksmål. Den nya mötesplatsen blir en viktig pusselbit i ett flertal proaktiva åtgärder inom Åkers kanal stadsparken. Vid Åke...
 • Sverigefinskt sommarläger

  Sommarläger för finsktalande barn och ungdomar i juni 2022 i Österåkers kommun
 • Säkra skolvägar

  Kommunen arbetar för en ökad trafiksäkerhet i Österåker och hållbara transporter för Österåkersborna. Det är kommunens ansvar att skapa de förutsättningar som k...