Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Använd reflexer

Utan tillräckligt med ljus är du svår att upptäcka, därför är det viktigt under årets mörka timmar att använda reflex. Välkommen att hämta en reflex hos Servicecenter i Alceahuset.

Skydda dig mot bedrägerier

Just nu får polisen i Österåker in många anmälningar om bedrägerier mot äldre. Bedrägeriförsöken sker ofta via telefon. Skydda dig och dina anhöriga genom att ta del av polisens tips.

Snöröjning

Se snöröjningskarta samt vanliga frågor och svar om snöröjning i kommunen här. Snöröjning och halkbekämpning av kommunala vägar, torg och parkeringar sköts av kommunens entreprenör Peab.

Nyheter

Evenemang