Österåkers kommuns logotype

Trafik och vägar

Skylt vid övergångsställe

Trafikmiljön ska vara trygg, säker och tillgänglig för alla trafikanter. Genom att bygga nya vägar, sköta drift och underhållsarbete, förbättra belysningen och mycket annat så arbetar Österåkers kommun kontinuerligt för ett välfungerande trafik- och gatunät.

Österåkers kommun är en av landets snabbast växande kommuner. Det behövs långsiktiga planer för hur trafiken ska utvecklas. När den senaste översiktsplanen antogs 2018, antogs även kommunens transportstrategi. Utifrån transportstrategin pågår arbetet med en trafik-och mobilitetsplan som arbetar med varje trafikslags utveckling.

Olika ansvarsområden

Ansvaret för drift, underhåll, belysning och trafiksäkerhetsåtgärder är fördelat på flera väghållare. Kommunen, vägföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och Trafikverket sköter var och en sina respektive vägar och områden.

Väghållare i kommunen

På Österåkerkartan kan du välja lager för att se vilka vägar som sköts av Trafikverket, Österåkers kommun eller enskilda väghållare. Väghållarkartan hittar du om du väljer Boende och miljö i lagerlistan.

Österåkerkartan - se vem som är väghållare. 

Väg 276 och andra statliga vägar

Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som till exempel väg 276 och huvudvägarna på Ljusterö. De har även ett delat ansvar med kommunen för Svinningevägen, Össebyvägen och Rydbovägen.

Skolområden och bostadsområden

Armada sköter om skolor, skolområden och sina bostadsområden.

Aktuella trafikstörningar

Hos trafiken.nu kan du få mer information om aktuella trafikstörningar eller annan trafikinformation för Stockholmsområdet.

Läs om Aktuella trafikstörningar via trafiken.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: