Cykling och cykelvägar

Cykelbanor runt om i Åkersberga. Personerna på bilderna är medarbetare som skrivit på avtal.

Avstånden inom Österåker är ganska korta och det finns goda möjligheter att cykla. Jämfört med andra transportmedel är cykeln billigare och bättre både för miljön och hälsan.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de kommunala cykelstråken. Bland annat får delar av det befintliga cykelvägnätet ny beläggning, ny belysning och cykelvägvisning. Prioritering görs utifrån var behoven är störst.

Cykelkarta

Cykelkartan visar kommunens cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpumpar. Den finns att ladda ner som pdf.

Österåkers kommuns Cykelkarta 2021/2022. , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gång- och cykelplan

Kommunens Gång- och cykelplan antogs 2008. Uppdateringen som gjordes 2015 visar även utbyggnadsplan för 2016-2023. Gång- och cykelplanen ska visa på riktlinjer för hur nätet för gångvägar och cykelvägar ska göras trafiksäkert och attraktivt. Planen ska även fungera som stöd vid planering och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

De övergripande målen för cykling i kommunen är:

  • Andelen cykelresor i Österåker ska öka
  • Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras.
  • Andelen olyckor med oskyddade trafikanter ska minska

Gång- och cykelplan 2008 , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Revidering av gång- och cykelplan 2008 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad cykelplan och utbyggnadsplan 2016-2023 , 491 kB, öppnas i nytt fönster.

Regional cykelplan

Region Stockholm har i samverkan med flera kommuner och Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för att skapa förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Planen är utgångspunkten för det regionala samarbetet i cykelfrågor och är även vägledande för länets aktörer.

I cykelplanen är sträckan Åkersberga – Täby utpekad som en del i det regionala cykelstråket. Tanken är att främja arbetspendlingen mellan Österåkers kommun och Täby, samt hela vägen in till Stockholm. Idag arbetar vi tillsammans med övriga aktörer för att utveckla denna sträcka.

Regional cykelplan för Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och felanmälan

Du kan hjälpa oss att förbättra våra gång- och cykelvägar, genom att felanmäla eller skicka in synpunkter via vår e-tjänst Felanmälan. Använd kategorin "Cykel"

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?