Österåkers kommuns logotype

Vanliga frågor om felanmälan

Frågor och svar om att felanmäla via webben eller appen

Vid akut nödsituation med fara för liv, egendom eller miljö ringer du alltid 112 – oavsett tid på dygnet!

Hur fungerar felanmälan?

Nej!
Ett akut ärende ska alltid ha en personlig mottagare. Ett akut ärende kan innebära en fara för exempelvis personskador eller skador på egendom, vilket måste hanteras direkt.

Ärenden i felanmälan hanteras under kontorstid och är inte kopplade till en jour.

Du hittar journummer på den här sidan.

Din anmälan skickas i de flesta fall direkt för åtgärd till rätt entreprenör, om det berör kommunal mark eller anläggning.

Lugn vi hjälper dig med det!

Gäller din anmälan ett fel som behöver åtgärd eller syn och du inte hittar en kategori som passar in på det du vill anmäla så kan du lägga in din anmälan där du tror att den passar bäst. Vi hjälper sedan till att sortera ärendet rätt i vårt ärendehanteringssystem så att det kommer till rätt person för svar och hantering.

Det kan ta lite längre tid för ditt ärende att behandlas eftersom det flyttas manuellt i systemet till rätt entreprenör eller handläggare.

Har du däremot en synpunkt om något som inte rör en felanmälan för driftåtgärd, så ska du istället använda e-tjänsten för synpunkter som finns på kommunens webbsida:

Synpunkter och förslag - Österåkers kommun (osteraker.se) Länk till annan webbplats.

Systemet uppdateras kontinuerligt för att passa in på så många olika typer av anmälningar som möjligt. Finns det väldigt många kategorier att välja på, blir det svårare för dig som vill anmäla att hitta och välja själv. Vi vill att det ska vara enkelt för dig, därför finns det kategorimappar för oss att sortera i efter att ärendet kommit in.

Ett exempel är kategorin Belysning. Du behöver inte tala om vilken typ av belysning, som exempel gatubelysning eller gång- och cykelvägsbelysning, vår entreprenör ser på kartan vilket det är. Har du däremot möjlighet att välja om belysningen har blivit påkörd eller inte lyser, så underlättar det entreprenörens arbete.

Ärenden kan vara avslutade av olika anledningar. Har du angett att du vill ha återkoppling via e-post eller sms, så bör du ha fått besked om varför ett ärende har avslutats.

Har du inte begärt återkoppling, så har vi inte kunnat meddela varför ärendet har avslutats.

Det kan röra sig om att felet inte finns på kommunal mark eller anläggning, utan tillhör en vägförening, Trafikverket, Eon eller någon annan ansvarig.

Lätt avhjälpta fel hanteras och avslutas i turordning.

Felanmälningar som kräver en större åtgärd eller felanmälningar som är önskemål om åtgärd, exempelvis ej akut nedtagning av träd eller sätta upp helt ny belysning eller liknande, kommer att ta längre tid att åtgärda. Det kommer inte att ske snabbare för att du anmäler samma ärende ett flertal gånger, däremot ökar det belastningen, vilket kan ge motsatt verkan.

Du kan underlätta vårt arbete genom att följa ett ärende som har anmälts av någon annan istället för att anmäla ärendet på nytt.

Klicka på ikonen på kartan och fyll i dina kontaktuppgifter, då får du återkoppling när ärendet har avslutats.

Bild som visar hur du kan få återkoppling på ett redan befintligt ärende

Klicka på ikonen för att få upp rutan "Återkoppla till mig"

Vem ska åtgärda felet

Byt kartvy

Både i appen och på webben finns det möjlighet att själv byta kartbild. I övre högra hörnet på kartan finns en "dropdown-meny" där du väljer kartan "Kommunal drift, mark och väg" .

Bild som visar hur man byter kartlager

I kartans övre högra hörn kan du byta kartlager

Rosa kartan

Kartan "Kommunal drift, mark och väg" visas som ett lager där ytor och vägar visas i en skarp rosa färg. Den rosa färgen visar Österåkers kommuns driftsytor och vägar. Gula flaggor markerar kommunens lek- och aktivitetsparker.

  • Kommunen har inte möjlighet att vidarebefordra ärenden, och du bör själv se till att försöka göra det till rätt företag/förening.
  • Kommunen kan inte gå i god för att åtgärden utförs.
  • Kommunen kan och får inte göra åtgärder på annans fastighet eller anläggning.
  • Du får ett autosvar om att ärendet inte behandlas av kommunen

När det gäller ärenden som berör vägföreningar, samfälligheter, Eon, SL, Roslagsvatten, Armada eller liknande, så är det bäst att anmäla direkt till den det berör.

Vägförening, samfällighet & fastighetsägare: ansvarar för sina vägar och områden.

Trafikverket: ansvarar för väg 276 och huvudvägar på Ljusterö.
Kontaktinformation hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Armada: Sköter skolor och skolområden, och sina bostadsområden.
Till Armada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SL: Anmäla skadegörelse av busskurer, busstationen, tågperongen, banvallar
SL Kundservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eon: strömavbrott, transformatorstationer
Till Eon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Roslagsvatten: avfall, vatten och avlopp
Kontaktinformation hos Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skanova Nätcenter: telekablar, -ledningar och -skåp.
Kontaktinformation hos Skanova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åkersberga Centrum:
Kontakt via centrums webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återkoppling och svar

Det är frivilligt att begära återkoppling och du bestämmer själv om du vill skriva in dina kontaktuppgifter. Detta händer när du begär återkoppling via sms eller e-post:

  1. Bekräftelsesvar på att ärendet har kommit in i systemet genereras automatiskt.
  2. När ärendet avslutas genereras att automatiskt svar om detta.
  3. Enbart i de ärenden, som kräver mer information från anmälaren eller förtydligande information om vad som hänt i ärendet, skickas kompletterande kommunikation från en entreprenör eller handläggare.

Vi har avslutat anmälan i vårt ärendesystem. Det betyder att felet ska vara åtgärdat enligt den entreprenören som ansvarar för att åtgärda just detta.

Det kan även vara så att anmälan som gjorts berör någon annan väghållare eller någon annans anläggning och vi äger inte rätten att åtgärda felet. Vi kan inte garantera att vi har möjlighet att vidarebefordra ärenden rätt. ​Hitta fler svar om detta under rubriken "Vem ska åtgärda felet".

Vi skulle gärna besvara alla med personliga brev, men det är svårt att hinna med!

Kommunens och entreprenörernas fokus är att arbeta för att åtgärda så många av de felanmälningar som kommer in, inom utsatt avtalstid. Det innebär att i många fall när ärendet har en "rutinåtgärd", det vill säga en åtgärd som ingår i de vanliga entreprenörsavtalen, så består återkopplingen av autosvar om mottaget och avslutat ärende.

Personlig återkoppling görs i de ärenden som behöver ett förtydligande eller ett speciellt svar.

De personuppgifter som du lämnar till Österåkers kommun kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: