Österåkers kommuns logotype

Vinterunderhåll

Vägar, torg och gång- och cykelvägar ska vara så framkomliga och säkra som möjligt att ta sig fram på. Gång- och cykelvägar samt vägar med mycket trafik prioriteras.

Vem sköter vad?

I Österåkers kommun finns många olika väghållare. Här ser du vem som gör vad

Kommunen

Peab Anläggning AB, Drift och Underhåll sköter kommunala vägar, torg samt gång- och cykelvägar. När du klickar på länken eller bilden nedan kommer du vidare till kommunens snöröjningskarta. De blåa linjerna visar vägar som kommunen ansvarar för.

Karta som visar kommunens vinterunderhåll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar vägar som kommunen snöröjer och sandar

Andra som ansvarar för vinterunderhåll

Felanmälan för kommunens vägar

Trots höga ambitioner att skapa god framkomlighet och säkra vägar, kan det finnas partier och vägavsnitt som behöver åtgärdas mer.
Anmäl gärna fel du upptäcker på kommunens vägar via vår Felanmälan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: