Psykisk ohälsa

ung pojke lutar huvudet mot sina korslagda armar

Österåkers kommun arbetar för att främja psykisk hälsa. Här kan du läsa mer om det arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå om du eller en anhörig mår psykiskt dåligt.

Om du eller en anhörig mår psykiskt dåligt finns stöd och hjälp att få. Klicka på plus-tecknet för att läsa mer om olika möjligheter till stöd.

Vid akuta lägen, ring alltid 112.

Sjukvårdsrådgivning och psykiatrisk hjälp

1177 erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt, antingen via telefon eller på webben. Sjukvårdsrådgivningen kan också vägleda dig till närmaste vårdcentral.

BRIS

Hos Bris kan du upp till 18 år få prata med en kurator, eller prata med andra unga. Du kan chatta, ringa eller mejla.

Jourhavande kompis

Svenska Röda korsets Jourhavande kompis emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Deras chattjour är öppen alla dagar i veckan.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska tar emot samtal kvälls- och nattid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurator och psykolog

Alla skolor har en skolkurator och skolpsykolog knuten till sig. Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet finns på respektive kommunal skolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunens förebyggande arbete

Sedan 2020 pågår ett förvaltningsöverskridande arbete i Österåkers kommun för att främja psykisk hälsa. Sedan dess har en rad utbildningsinsatser skett. Syftet är att medarbetare inom vård och omsorg, skola, socialförvaltningen, ungomsverksamheter med flera, ska kunna stötta ungdomar och vuxna som mår psykiskt dåligt.

Elevhälsan

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till elevhälsa som ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet består av skolsköterska och vid behov skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolans personal har ansvar för att vara delaktiga i elevhälsoarbetet.

Här kan du läsa mer om Elevhälsans arbete i Österåkers kommun.

Första hjälpen till psykisk hälsa 

Kommunen implementerar metoden Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. MHFA är snarlik den fysiska "första hjälpen", det går ut på att ge en akut första hjälpen-insats tills det att professionell hjälp finns att tillgå.

Kurser i MHFA för medarbetare i kommunen har genomförts vid olika tillfällen. Under 2022 genomfördes kurser med fokus på vuxna och med fokus på ungdom. Under 2023 genomfördes kurser med fokus på äldre/seniorer.

Här kan du läsa mer om Första hjälpen till psykisk hälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Suicide Zero

Kommunens samtliga verksamheter som arbetar med barn och unga, har fått möjlighet att gå utbildning i suicidprevention genom Suicide Zero. Syftet är att medarbetarna ska kunna upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och om någon har tankar om att ta sitt liv.

Här kan du läsa mer om Suicide zero. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Youth aware of mental health (YAM)

I Stockholms län genomförs YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. Yam är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. 

Under våren 2022 har flera medarbetare inom kommunen utbildats till YAM-instruktörer. Under 2022–2023 kommer Österåker implementera YAM till alla kommunens elever i årskurs åtta.

Här kan du läsa mer om YAM. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.