Österåkers kommuns logotype

Funktionsnedsättning

Elev koncentrerar sig, sitter vid bord och skriver

Du barn, ungdom eller vuxen som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd och service från socialförvaltningen i Österåkers kommun. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Olika typer av stöd

Bostad

Letar du efter en bostad finns det olika former av bostäder som är anpassade för olika typer av funktionsnedsättning.

Läs och jämför LSS-boenden här på österåker.se

Hjälpmedel i hemmet

Det finns också olika typer av stöd som du kan få i ditt hem. Olika hjälpmedel kan öka din självständighet och minska ditt beroende av andra. Hemtjänst kan hjälpa till med exempelvis matlagning och städning. Du som har en psykisk funktionsnedsättning och vill bo i ett eget boende kan ansöka om boendestöd. Boendestöd hjälper dig att planera och strukturera din vardag.

Läs mer om Stöd i hemmet här på österåker.se

Personlig assistans och kontaktperson

Är din funktionsnedsättning stor kan du ha rätt till personlig assistans och om du känner dig isolerad kan du ha rätt till en kontaktperson.

Läs mer om Personligt stöd här på österåker.se

Ledsagning, färdtjänst och parkeringstillstånd

Har du svårt att ta dig utanför ditt hem kan du ha rätt till ledsagning. Behöver du färdtjänst för att ta dig till och från platser kan du få hjälp av kommunens färdtjänsthandläggare. Med ett parkeringstillstånd kan du parkera på parkeringsplats för rörelsehindrad.

Här på vår webbplats kan du läsa mer om:

Sysselsättning

Om du vill ha ett arbete eller sysselsättning kan du ansöka om det hos en biståndshandläggare.

Lär mer om Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning på österåker.se

Få oberoende rådgivning och stöd

Ett personligt ombud hjälper dig att ansöka om vård, stöd och service. Du får hjälp att bilda nätverk med dem du behöver komma i kontakt med, exempelvis kommunen, försäkringskassa, myndigheter med flera. Du behöver ingen diagnos eller ansökan för att få hjälp.

Läs mer om Personligt ombud på österåker.se

Hur ansöker jag?

För de flesta stödformerna behöver du göra en ansökan. Läs mer under respektive stöd vad som gäller.

Du ansöker om stöd via kommunens e-tjänst. I den väljer du vilken eller vilka insatser du vill ansöka om. Du loggar in med ditt bank-Id.

Vad kostar det?

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Dock tillkommer avgifter för hyra för de som bor i vuxenboende samt kostnader för mat och övriga kostnader för privat bruk.

Läs mer om Avgifter här på österåker.se Öppnas i nytt fönster.

Beslut och väntetid

Efter att din ansökan kommit in får du ditt beslut så snart som möjligt, men senast inom tre månader. Din ansökan måste innehålla all den information handläggaren behöver för att fatta beslut, annars kan det dröja längre. Var noga med att fylla i ansökningsblanketten korrekt.

Överklaga ett beslut

Ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Information om hur du gör det får du tillsammans med ditt beslut.

Läs mer om Överklagan här på österåker.se

Vilka lagar styr?

Biståndsbedömt stöd till dig som är funktionsnedsatt ges utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Läs mer om Lagen om stöd och service till vissa funktiondhindrade, LSS på Riksdagens webbplats.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer om Socialtjänstlagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med utomstående.

För fram dina åsikter

Har du synpunkter på en verksamhet som utförs av Österåkers kommun eller har du förslag på hur vi kan förbättra oss?

Använd dig av kommunens e-tjänst för synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sök på ordet synpunkter för att hitta e-tjänsten.

Föreningar och organisationer

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Läs mer på webbplatsen fub.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet arbetar med frågor som har betydelse för människor med olika funktionsnedsättningar. Rådet påverkar genom att bland annat föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för funktionsnedsatta i kommunen.

Läs mer om Tillgänglighetsrådet här på österåker.se

Anhörigstöd

Som anhörig kan du få olika typer av stöd. Läs mer om anhörigstöd här.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.