Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Trygghet och säkerhet

Förälder sitter med två barn i vindskydd, ser glada ut

Österåkers kommun arbetar proaktivt tillsammans med många andra aktörer i samhället för att du som bor och verkar i kommunen ska kunna känna sig trygg under dygnets alla timmar.

Trygghet är en viktig det av kommunens arbete. Att Österåkers kommun ska vara en trygg kommun finns med i både kommunens övergripande vision och målstyrning, vilket avspeglar sig i kommunens arbete. Främjande insatser får stort fokus för att stärka det positiva och skapa goda förutsättningar för alla i vår kommun. Demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och likabehandling är grunden i det arbetet.

Det förebyggande arbetet får också stort fokus och handlar dels om att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet och utanförskap, och dels om att skapa trygga platser i vår gemensamma, offentliga miljö.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni är i behov av ett förebyggande arbete med flera olika aktörer, eller där vår kunskap och erfarenhet kan komma till nytta. Det kan exempelvis vara en trygghetsvandring i ett bostadsområde eller på en skola, vi kan informera om den aktuella lägesbilden i kommunen på ett föräldramöte, hålla en föreläsning eller en utbildning.

Lena Brodin, Trygghetssamordnare
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.