Boende

Om din funktionsnedsättning gör att du har svårt att klara dig själv i egen bostad finns det olika insatser som kommunen kan hjälpa till med.

Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad av kommunen. De bostäder som erbjuds är fullvärdiga lägenheter där du själv betalar för hyra, mat, kläder, hygienartiklar och egna aktiviteter.

Gruppbostad

En gruppbostad är till för vuxna personer med omfattande omvårdnadsbehov. Personal finns tillgänglig dygnet runt på de flesta gruppbostäder och hjälper dig med den omvårdnad du behöver samt ger stöd till fritidsaktiviteter. Lägenheterna kan ligga samlade och ha direkt anslutning till gemensamma utrymmen. De kan också vara av trapphusmodell där alla bor i samma trappuppgång eller i nära anslutning till en gemensamhetslokal.

Stöd- och servicebostad

Ett stöd- och serviceboende är någonting mittemellan gruppbostad och eget boende. Lägenheterna ligger i närheten av en gemensamhetslokal där det finns personal som ger individuellt stöd större delen av dygnet.

Särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är till för dig som klarar av att bo själv, men som behöver en lägenhet som är anpassad efter dina fysiska behov. Bostaden har en viss grundanpassning. Någon personal finns inte kopplad till lägenheten.

Boende för barn och ungdomar

Upp till din 21-årsdag kan du ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service om du av olika anledningar inte kan bo i föräldrahemmet. Behovet av stöd avgör placeringen.

Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet för dig som kan bo hos dina föräldrar en del av tiden eller för dig som inte kan bo hemma alls. För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service ska föräldrarna i skälig utsträckning bidra till barnets kläder, fritidsaktiviteter och dylikt. Kostnad för mat tillkommer.

Socialförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Öppettider
Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.