Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Kommunalt bostadstillägg

Du som bor i en bostad med särskild service eller i en särskilt anpassad bostad enligt LSS 9 § 9 kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

Kommunalt bostadstillägg är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadstillägg som försäkringskassan och pensionsmyndigheten handlägger.

Vad krävs?

För att du ska få kommunalt bostadstillägg behövs detta:

  • att du bor i en bostad som du fått via beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) paragraf 9.
  • att insatsen är beviljad av Österåkers kommun.
  • att insatsen är verkställd hos kommunal eller privat utförare, både inom kommunen eller utanför kommunen.
  • att hyreskostnaden överstiger 6 700 kronor
  • att din faktiska hyreskostnad överstiger 650 kronor efter Försäkringskassans bidrag.
  • Österåkers kommun utgår från att den enskilde har ansökt och erhållit bostadstillägg eller bostadsbidrag från Försäkringskassan.

Från när kan du få kommunalt bostadstillägg?

Kommunalt bostadstillägg kan vid nyansökningar beviljas från och med den månad som ansökan har inkommit till kommunen.

Så här ansöker du

Fyll i och skicka in blanketten som du hittar under E-tjänster och blanketter. Du behöver även bifoga en kopia av din senaste självdeklaration och kopia av aktuell hyresavi.

Socialförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Öppettider
Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15
vard.omsorgsnamnden@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.