Grundskolor

I Österåker finns 12 kommunala grundskolor. På den här sidan kan du läsa mer varje enhet och hitta länkar till skolornas sociala medier och webbplatser.

sidan Grundskola kan du läsa mer om verksamheten och pedagogiken på de kommunala grundskolorna.

Välkommen till Österåkers kommunala utbildning!

Om Ljusterö skola

Ljusterö skola ligger mitt emot kyrkan på norra delen av ön. Skolan och fritidshemmet kompletterar varandra och det finns en helhetssyn kring varje elev, varje dag, hela dagen. Ljusterö skola är en trygg skärgårdsskola med lite drygt 120 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Ljusterö skolas kanaler

Om Margretelundsskolan

Att arbetsglädje smittar av sig, det ser vi varje dag i vår verksamhet. Därför möts varje elev av uppmuntran, stöd och stimulans för att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt utifrån sina förmågor. Margretelundsskolan är en kommunal F-6 skola med cirka 700 elever. Vi har en aktiv fritidsverksamhet där skolans 17 fritidsavdelningar erbjuder en meningsfull fritid.

Margretelundsskolan kanaler

Om Roslags-Kulla skola

Vi är en liten och trygg F-6 skola som ligger i en fantastisk natur och i en rik kulturbygd cirka 2 mil utanför Åkersberga. På Roslags-Kulla skola har vi en hög behörighet bland våra lärare. I Roslags-Kulla skola går nu drygt 80 elever.

Roslags-Kullas kanaler

Om Rydbo skola

Rydbo skola är en liten naturnära skola med god sammanhållning och fin gemenskap. Skolan är belägen i Rydbo, mellan Åkersberga och Täby. På skolan går ca 120 elever från F-klass till år 3. Vi arbeta med PAX i skolan och fritidshemmet. PAX är en modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummen genom att fokusera på det positiva våra elever gör och hos oss är ingen anonym.

Rydbo skolas kanaler

Om Röllingbyskolan

Röllingbyskolan är en F-6 skola med ca 300 elever. Skolan är belägen nära både centrum och naturområden. För oss är det viktigt med trygghet och lärande i verksamhetens alla delar där vi löpande kvalitetssäkrar dessa. Alla anställda på skolan samarbetar kring eleverna som vi ser som våra gemensamma, där pedagoger följer eleverna under hela dagen.

Röllingbyskolans kanaler

Om Sjökarbyskolan

På Sjökarbyskolan, som är en f-6 grundskola med ca 370 elever, är vi övertygade om att alla kan och vill lära sig. Med kompetens och entusiasm vill vi ge våra elever den bästa grunden för ett livslångt lärande. Vi strävar efter att varje elev ska nå sin fulla potential och mötas av en tillgänglig undervisning och lärmiljö. Sjökarbyskolan har även förmånen att ha en klass för år 1-5 i anpassad grundskola. Två olika skolformer under samma tak borgar för en ömsesidig förståelse av allas lika värde.

Sjökarbyskolans kanaler

Om Skärgårdstadsskolan

Skärgårdsstadsskolan är en naturnära F-9 skola där du möts av en inkluderande arbetsmiljö med engagerade lärare och elever som trivs. Våra rymliga lokaler omfattar en modern idrottshall, ett nybyggt tillagningskök och en generös skolgård med varierade lekmiljöer. Vi arbetar aktivt med rörelse och organiserad rastverksamhet för att skapa trygghet och trivsel för alla våra elever. Vi lägger stor vikt vid tillhörighet, gemenskap och tillgängligt lärande där varje elevs förutsättningar att lyckas är i fokus.

Skärgårdstadsskolans kanaler

Om Solskiftesskolan

Vår skola är en 4–9 grundskola och 1–9 anpassad grundskola. Två olika skolformer under samma tak borgar för en ömsesidig förståelse för allas lika värde. Skolan ligger vackert belägen ca två kilometer från Åkersberga centrum omgiven av strövområden, ängar, hagar och skog. På skolan går det ca 450 elever. Vi har ca 80 personal. I dagsläget har vi 100% behöriga lärare.

Solskiftesskolans kanaler

Om Söraskolan

Söraskolan står för trygghet, mångfald och lärande. Ett lärande där våra lärmiljöer erbjuder trygghet, studiero och möter mångfalden hos våra elever. Lärmiljöer som inbjuder till ett lustfyllt lärande såväl inomhus som utomhus. Skolans gård används flitigt i den dagliga verksamheten och lockar till lek och rörelse.

Söraskolan kanaler

Om Tråsättraskolan

Hos oss möts du av vår speciella Trå-anda som präglas av glädje, ömsesidig respekt och lärande i fokus. Vi betonar vikten av goda relationer och möter våra elever med höga och väl avvägda förväntningar, där läraren är en avgörande och aktiv part för elevernas kunskapsutveckling. Vi erbjuder studiero och kunskap i trygga lärmiljöer där vi ser möjligheter istället för hinder. Tråsättraskolan är en skola för åk 4–9 med ca 430 elever med profiler i musik och engelska.

Tråsättraskolan kanaler

Om Åkerstorpsskolan

Åkerstorpsskolan är en välkomnande F-3 skola, vackert belägen i Åkerstorp. Hos oss har vi närhet till skog, vatten och promenadstråk. Åkerstorpsskolan är en trygg skola där eleven står i centrum. Våra kompetenta pedagoger skapar tillgängligt lärande i genomtänkta lärmiljöer och vi lägger stor vikt vid aktiva och trygga raster. Den lilla skolan med det stora hjärtat.

Åkerstorpsskolans kanaler

Om Österskärsskolan

Österskärsskolan är en F-6 skola med cirka 350 elever och cirka 50 personal. Skolan ligger naturskönt i ett villaområde i vackra Österskär med närhet till Tunafjärden, och Roslagsbanan. Österskärsskolan har hög akademisk ambitionsnivå med behöriga lärare och en hälsoinriktning för maximalt lärande.

Österskärsskolans kanaler

Publicerad:
Senast uppdaterad: