Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i det egna språket. Modersmålsenheten arbetar för att elever med ett annat modersmål ska få goda förutsättningar att lyckas med sina studier.

Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen ska utveckla elevernas modersmål och erbjuds från och med årskurs 1 till gymnasiet.

Hos oss i den kommunala utbildningen erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning i drygt 30 språk tillsammans med utbildade och engagerade lärare. Studiehandledarna och modersmålslärarna har ett nära samarbete med skolornas övriga lärare och tillsammans med eleven läggs studierna upp på bästa möjliga sätt.

sidan modersmål och nationella minoritetsspråk kan du läsa om vilka elever som har rätt till modersmål

Ansökan om modersmål

Går ditt barn i kommunal skola från och med årskurs 1 kan du fylla i ansökan på sidan Modersmål och nationella minoritetsspråk.

Publicerad:
Senast uppdaterad: