Anpassad grundskola

Anpassad grundskola, tidigare kallas särskola, är en egen skolform och finns för de elever som på grund av en utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan. Anpassad grundskola har samma läroplaner som grundskolan men har egna kursplaner, mål och betygskriterier.

Anpassad grundskola är en utbildningsform som syftar till att erbjuda elever med särskilda behov en individanpassad undervisning. Anpassad grundskola innebär att skolan anpassar sitt arbetssätt och undervisning för att möta elevernas specifika behov och ge dem bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential.

Det kan inkludera anpassningar av undervisningsmetoder, läromedel, arbetsmiljö och stödinsatser för eleverna. Målet är att erbjuda en inkluderande och likvärdig utbildning för alla elever, oavsett deras individuella förutsättningar.

Varför välja anpassad grundskola i kommunal regi?

  • Vi har tre anpassade grundskolor på tre av Österåkers kommunala skolor. Sjökarbyskolan årskurs 1-6, Solskiftesskolan årskurs 4-9 samt Söraskolan.
  • Våra anpassade grundskolor har ett fint samarbete och utbyte av varandra.
  • På våra anpassade grundskolor ges eleverna möjlighet att ta del av individuellt anpassad utbildning enskilt och i mindre grupper under ledning av professionella och engagerade lärare.
  • Vi som arbetar inom den anpassade grundskolan designar vår undervisning så att våra elever får gott om tid för sitt lärande och målen sätts efter elevernas egna förutsättningar.

Besök skolornas webbplatser för mer information.

Publicerad:
Senast uppdaterad: