Grundskola

I Österåker finns 12 kommunala grundskolor i olika delar av kommunen.

Varför välja kommunal grundskola?

  • Inom Österåkers kommunala grundskolor fokuserar vi på undervisning av hög kvalitet och våra elever ges goda förutsättning till lärande och utveckling.
  • Vi har ett nära samarbete mellan alla våra förskolor, grundskolor och gymnasie vilket gör att våra elever är väl omhändertagna under hela sin studietid och tillsammans månar vi om våra elevers lärande och utveckling.
  • Vi har elevens trygghet, lärande och utveckling i fokus och vi arbetar systematiskt och riktat med alla våra medarbetare för att kunna leverera bästa möjliga undervisning.
  • I våra skolor ska varje elev kunna växa utifrån sina unika förmågor. Vi strävar efter att vara i framkant inom utbildningsforskning och använder olika verktyg som stärker eleverna på deras utvecklingsresa.
  • Våra lärare brinner för sitt uppdrag och deras mål är att varje elev ska lära sig så mycket som möjligt. För att möjliggöra detta anpassar våra lärare sin undervisning så att kunskapen ska bli tillgänglig för varje elev.
  • För att snabbt identifiera de elever som behöver mer stöd eller de elever som är i behov av större utmaningar, kartlägger vi kontinuerligt var eleverna befinner sig i sin läs-, skriv-, och matematikutveckling.
  • Våra erfarna och kunniga lärare har flera olika screeningverktyg till sin hjälp, däribland screeningverktyg med AI-teknik. Med resultaten som grund formar sedan lärare och undervisningsresurserna lektionerna utifrån elevernas behov.
  • Alla skolor använder Unikum som lärplattform vilket gör att våra vårdnadshavare känner igen sig i vår information och kommunikation oberoende av vilken skola som barnet går på.
  • Alla kommunala grundskolor i Österåker erbjuder fritidshem för eleverna i årskurs F-6. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
  • Alla fritidshem inom Österåkers kommunala grundskolor har nyligen genomfört ett treårigt forskningsprogram (Ifous) där vi har samverkat med forskare för att ytterligare utveckla fritidshemmets undervisning.

Välkommen till Österåkers kommunala utbildning!

Publicerad:
Senast uppdaterad: