Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Skolval 2023

Välkommen till öppet hus den 17 januari på Söraskolan. Här kan du se en film om hur det är att gå på Söraskolan.

Fokus på mångfald, lärande och trygghet

Vi på Söraskolan har bestämt oss för att bygga en skola som ger varje elev bästa tänkbara resa mot målen. Läs mer om skolans mål och vision här.

Unika miljöer på Söraskolan

Skolan har lärmiljöer som inbjuder till ett lustfyllt lärande såväl inomhus som utomhus. Vår skolgård används flitigt i den dagliga verksamheten och lockar till lek och rörelse.