Österåkers kommuns logotype

Överklaga felparkering

Du kan få en parkeringsanmärkning om du inte följer reglerna för den plats du parkerar på. Du måste alltid betala avgiften även om du tycker att anmärkningen är fel men du har möjlighet att överklaga den.

Kommunen har ett avtal med Europark, för parkeringsövervakning på allmän plats. Parkerar du inte enligt reglerna som gäller för platsen kan du få en parkeringsanmärkning. Du måste alltid betala avgiften, inom angiven tid, även om du tycker att anmärkningen är fel och vill överklaga den. 

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en trafikfara kan den bli flyttad. Det är du som fordonsägare som ansvarar för betalningen.

Överklaga parkeringsanmärkning på allmän mark

Kommunen har inte hand om inbetalningar eller överklaganden av felparkeringsavgifter. Avgiften ska betalas till Transportstyrelsen inom åtta dagar från utfärdandet. Tycker du att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, kan du överklaga. Det gör du skriftligt eller besöker polismyndigheten i distriktet. Information om anmärkningen eller vad som ska anges när du överklagar står att läsa på parkeringsanmärkningen.

Information om hur du överklagar en parkeringsanmärkning finns att läsa hos Polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga kontrollavgift på privat mark

Har du fått böter på privat mark, det vill säga kvartersmark, så gäller  "Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering". Vill du överklaga i dessa fall, ska du vända dig till den som utfärdat böterna, innan du betalar kontrollavgiften. Kontaktuppgifter ska stå på en tilläggstavla vid infarten till området. De bör även stå på kontrollavgiften.

Avgifter för felparkering

I vår pdf Taxor och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se de olika parkeringsanmärkningsavgifterna.

Publicerad:
Senast uppdaterad: