Österåkers kommuns logotype

Tidsbegränsad parkering, servicetid

I kommunen finns vägar och parkeringar där parkeringsförbud råder under vissa tider, dagar eller nätter. Servicetiderna gäller under perioden från 1 november till 1 maj. Titta på vägmärkena på platsen innan du parkerar.

Servicenatt

Infartsparkeringarna har servicenatt, mellan klockan 00 till klockan 06, men det kommer alltid att finnas åtminstone en infartsparkering öppen för dig som jobbar natt.

Här gäller servicenatt måndag mellan 00-06 (då kan du parkera på Stationsvägens infartsparkering):

  • Mejselvägen - stora infartsparkeringen
  • Rydbo station
  • Trevebovägen
  • Murkelvägen - södra delen
  • Österskärsvägen - Österskärs station
  • Östra Banvägen - Tuna gårds station.

Här gäller servicenatt tisdag mellan 00-06 (övriga parkeringar öppna för nattparkering):

  • Stationsvägens infartsparkering.

Därför har vi servicetider

Servicetider behövs för att kunna utföra olika typer av underhåll när gatan är fri från bilar. Exempelvis utförs kompletterande snöröjning, borttagning av snövallar och sandsopning. Servicetiderna behövs även för att kunna utföra annat underhåll, som byte av ljuskällor, enklare lagningar av gropar eller liknande. Är gatan fri från bilar så underlättar det för entreprenörerna att arbeta säkert, utan att riskera att skada parkerade bilar.

Tillexempel så sker snöröjning när det behövs, oavsett dag men servicedagarna behövs för att kunna ta bort eventuella vallar på ett smidigt sätt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: