Snöröjning

Se snöröjningskarta samt vanliga frågor och svar om snöröjning i kommunen. Snöröjning och halkbekämpning sköts av Peab.

Tillstånd gator, torg och allmän plats

Våra gator och torg är till för alla men bland behövs det en ansökan eller ett tillstånd.

Besök lekplatser och aktivitetsparker

I Österåker tar vi barns lek på allvar. Här tipsar vi om lekplatserna som kommunen ansvarar för.

Nyheter

  • Information om skolskjuts med SL-kort

    SL byter ut sitt biljettsystem 2023 vilket innebär att det endast har delats ut terminskort för detta läsår, det blåa. Till vårterminen kommer det att delas ut...
  • Avstängning av cykelvägen mellan Täljö–Rydbo

    Under december utför Norrvatten grävarbeten i Täljö, som innebär att grusvägen mellan Rydbo och Täljö kommer att vara avstängd mellan 5-15 december 2022.
Publicerad:
Senast uppdaterad: