Österåkers kommuns logotype

Anpassad grund- och gymnasieskola

Elever sitter vid bord med uppslagna böcker

Anpassad grund- och gymnasieskola är ett alternativ för barn eller ungdomar som inte har förutsättningar att nå upp till kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen anpassas efter elevens egna förutsättningar.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola, tidigare grundsärskola, omfattar årskurs 1–9. Ett beslut om mottagande i anpassad grundskola ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. Det är hemkommunen som prövar om eleven kan mottas i anpassad grundskola.

Inom anpassad grundskola finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen inom anpassad grundskola.

I Österåkers kommun finns anpassad grundskola på Sjökarbyskolan, Solskiftesskolan och från höstterminen 2023 på Söraskolan.

På sidan anpassad grundskola kan du läsa mer om skolformen och hur du ansöker.

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen i anpassad gymnasieskola, tidigare gymnasiesärskola, är till för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Utbildningen i anpassad gymnasieskola består av nationella och individuella program. Det är hemkommunen som prövar om eleven tillhör målgruppen.  

Österåkers kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola. Utan ansökan sker till anpassad gymnasieskolor i andra närliggande kommuner. På sidan anpassad gymnasieskola kan du läsa mer om ansökan.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.