Österåkers kommuns logotype

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU är den praktiska delen av en blivande lärares utbildning. Det är under din VFU som du tränar på ”hantverket” – det praktiska lärarskapet som bara kan läras genom att göra. VFU är alltså en mycket viktig del av varje blivande lärares utbildning – kanske den viktigaste.

VFU-studenten

Det är handledarna i varje förskola och skola, som i samarbete med högskolornas kursledare, som ansvarar för din VFU. Kursperioderna är olika långa och genomförs med förväntade studieresultat och bedöms.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del i din utbildning till lärare. Det är under VFU:n som teoretisk kunskap och praktisk verksamhet knyts samman till en helhet och du får chans att utveckla dina kunskaper och förmågor inför arbetlivet. Du blir också en länk till lärosätet med tillgång till aktuell vetenskap och forskning. Vi ser din nyfikenhet och inblick i vår verksamhet som en viktig del av vår kompetens- och verksamhetsutveckling.

Handledaren

Handledaren är den person som har ansvar för att ledsaga och stödja VFU-studenten under praktikperioden. Handledarna i förskolor, skolor och gymnasier arbetar för att ge VFU-studenterna en lärorik och utmanande VFU.

Vi arbetar för att utbilda fler duktiga handledare som kan erbjuda våra studenter en stimulerande och utvecklande tid på våra förskolor och skolor.

VFU-ansvarig

Varje förskola eller skola som tar emot VFU-studenter har en VFU-ansvarig. Den ansvarige är spindeln i nätet, men också den som hjälper till att hitta relevanta VFU-platser och duktiga handledare. VFU-ansvarig har också ett helhetsansvar för att VFU:n ska bli bra för studenten.

Så arbetar vi

Österåkers kommun placerar VFU-studenter i förskolor, skolor och gymnasier. Vi ser till att handledarna har rätt och adekvat utbildning och samordnar VFU-verksamheten i Österåker med lärosäten och andra intressenter. De lärosäten som Österåkers kommun har ett VFU-samarbete med är: Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Konstfack, Södertörns högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Dans- och Cirkushögskolan samt flera andra högskolor och universitet, t.ex. högskolan i Gävle, högskolan Dalarna och Uppsala universitet.

Varför har Österåker VFU?

För Österåkers kommun är det framförallt två fördelar med att erbjuda VFU-platser till lärarstudenter:

  1. Studenten för med sig aktuella kunskaper och den senaste forskningen inom sin del av utbildningen vilket bidrar till att Österåkers kommun kan fortsätta arbeta mot målet att bli länets bästa skolkommun.
  2. Det är en utmärkt rekryteringsbas för att hitta duktiga nya lärare.
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.