Österåkers kommuns logotype

Kaminer och eldstäder

Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad? Innan du gör det behöver du anmäla arbetet till bygglovenheten.

Om du vill installera en ny pelletspanna, eldstad (braskamin, öppen spis, etc.) och /eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till bygglovenheten.

Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Byte av eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat bränsleslag, kräver också en anmälan.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Anmälan

Följande handlingar ska skickas in med din anmälan som du gör via vår e-tjänst:

  • Planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering inne i huset.
  • Fasadritning i skala 1:100 som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över taknock.
  • Prestandadeklaration (för både kamin/eldstad och rökkanal).

Exempelritning: Plan- och fasadritning gällande installation av eldstad , 219.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan du börjar

För att få påbörja installationen måste du ha ett startbesked från oss.

Bygglov för eldstad

Om du placerar skorstenen på utsidan av fasaden eller i väggliv krävs bygglov för fasadändring pm din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Ska du söka bygglov för exempelvis tillbyggnad eller nybyggnad och en eldstad ska installeras i samband med byggnationen, gör du anmälan av eldstad i samband med bygglovsansökan.

Vilka handlingar som ska skickas in vid en bygglovansökan finns redovisade under sidan Bygglov.

När eldstaden är installerad

När installationen är slutförd ska du anmäla det till oss och skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren på att installationen är godkänd. Vi skriver då ut ett slutbesked och du får då börja använda eldstaden.

Installerar du eldstaden utan startbesked eller börjar använda den innan du fått slutbesked kan byggnadsnämnden besluta att du måste betala en sanktionsavgift.

Publicerad:
Senast uppdaterad: