Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Ändra (anmälanspliktiga åtgärder)

Enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), ska vissa åtgärder och ändringar anmälas till byggnadsnämnden. Det som är viktigt när man ska flytta exempelvis ett kök eller badrum är att veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella.

Om något av följande planeras behöver du göra en anmälan:

 • Installation av en kamin eller eldstad.
 • Rivning av huvudbyggnader utanför detaljplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en tomt genom att koppla på sig på Roslagsvattens ledningar eller till en enskild anläggning. Mer information finns på miljö- och hälsoskyddsavdelningens sida.
 • Ändring av bärande väggar/balkar som påverkar konstruktionen.
 • Nya eller förändrade rördragningar inne i bjälklag.
 • Ändra i planlösningen så att tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga blir sämre (exempelvis placera toalettstolen så att man inte längre kommer åt den om man sitter i rullstol).
 • Ändra i planlösningen eller göra något annat byggtekniskt så att brandutrymningen påverkas (exempelvis ta upp en dörr i en brandcellsgräns).
 • Ändra eller installera ny ventilationsanordning (till exempel sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag).
 • Installera en ny imkanal (spisfläkt).
 • Göra ett nytt badrum i ett utrymme som varit något annat (exempelvis i ett utrymme som varit sovrum eller förråd).
 • Stambyte.

Ansökan

Följande handlingar ska skickas in:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
 • Relevanta handlingar, exempelvis VA-situationsplan, konstruktionsritningar, planritning, VVS-ritning, teknisk beskrivning eller brandskyddsdokumentation.
 • Förslag på kontrollplan.

Blankett: Ansökan om anmälanspliktig åtgärd (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mall: Förslag på enkel kontrollplan (pdf) , 174.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan e-posta eller posta din ansökan. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt.

Läs här om hur du skickar din ansökan med ritningar, med e-post. , 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Innan du börjar bygga

Innan du börjar bygga måste du ha fått ett startbesked.

Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Publicerad:
Senast uppdaterad: