Österåkers kommuns logotype

Friggebod

En friggebod är en fristående mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till bostadshuset.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.
  • Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.
  • Byggnaden ska ha en lämplig form och färg.
  • Ska du bygga friggeboden nära vatten kan det krävas att du söker dispens från strandskyddet

Illustrationsbild friggebod (pdf). , 386.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr från Boverket – På sid 15, 16, och 17 kan du läsa mer om friggebodar. , 503.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande från grannar - avstånd till tomtgräns

Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos Byggnadsnämnden.

Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra boden närmare gata, väg, allmän platsmark eller samfälld mark än 4,5 meter.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd och friggebod

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens för att få bygga en friggebod. Hur du ansöker om detta kan du läsa mer om här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr från Naturskyddsverket och Boverket gällande strandskyddet. , 977.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsdispens för en friggebod kostar cirka 4 800 kr.

Övriga komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en fristående byggnad som är ett tillägg (komplement) till en större huvudbyggnad på fastigheten. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett garage, en gäststuga, ett förråd, en bastu, ett uthus och så vidare.

Komplementbyggnaden ska underordna sig huvudbyggnaden på fastigheten både till yta och höjd.

För komplementbyggnader som inte kan klassas som friggebod måste du söka bygglov eller anmäla som bygglovfri attefallsbyggnad.

Läs mer om Bygglov

Läs mer om Attefallshus

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.