Österåkers kommuns logotype

Avfall och återvinning

Person, senior sorterar avfall och håller upp soptunnans lock

Roslagsvatten är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Österåkers kommun. Roslagsvatten hämtar sopor, hushållsavfall samt latrin, slam och fett. De tar även fram förslag till avfallsplaner, avfallstaxa och avfallsföreskrifter i samråd med kommunen.

Roslagsvatten

Du vänder dig till Roslagsvatten med alla frågor som har med avfallshantering att göra. Det kan röra sig om fakturafrågor, problem med sophämtningen, fulla återvinningsstationer eller Brännbackens öppettider.

Du hittar också mer information om avfall, hämtning av avfall och återvinning på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen sköter tillsynen

Miljö- och hälsoskyddsenheten sköter tillsynen av avfallshanteringen i kommunen. Du vänder dig också till kommunen om du vill anmäla kompost, eget omhändertagande av slam eller förlängt slamsugningsintervall.

Brännbackens återvinningscentral

Roslagsvattens återvinningscentral finns vid Brännbacken strax utanför Åkersberga. Här kan du som privatperson kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall, vitvaror och förpackningar med mera.

Mer information om återvinningscentraler samt öppettider​ finns på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sortering av matavfall

Från och med 2024 är det obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut matavfall från det övriga hushållsavfallet. Matavfallet ska lämnas i ett separat kärl som sedan töms av Roslagsvtten AB.

Det är inte tillåtet att sortera matavfallet genom att ha en matavfallskvarn går till avloppet.

Syftet är att minska mängden avfall och att göra det möjligt att utnyttja avfallet som en resurs för att tillverka biogas och biogödsel.

Mer information om sortering av matavfall finns på Roslagsvattens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förpackningsinsamling

Från och med den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar. Det innebär att det är Roslagsvatten som har det ansvaret i Österåker.

Är det fullt eller skräpigt på en återvinningsstation, är det till Roslagsvatten du felanmäler detta.

Mer information hittar du på Roslagsvattens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.