Energi och uppvärmning

Kanal med båtar, flerfamiljshus i skymning. Gatubelysning och fönster lyser upp

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning, och kostnaden för den. Hur mycket energi vi använder för uppvärmning eller hushållsapparater har även stor påverkan på miljön.

Här finns svar på dina frågor om energi och uppvärmning. Du får veta mer om vilka regler som gäller för din fastighet samt energirådgivning till dig som är husägare eller bor i lägenhet.

Vad påverkar förbrukningen i ditt hus?

Funderar du på att sälja eller bygga nytt hus? Alla småhus som säljs ska ha en energideklaration. Det räcker inte att bara uppge energiförbrukning. Det är du som husägare som ansvarar för att en energideklaration utförs och godkänns av en certifierad energiexpert.

En energideklaration är giltig i tio år. Om det inte finns någon energideklaration har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad. Lagen kräver dock inte att köparen genomför åtgärderna som tas upp i deklarationen.

Energideklarationen visar hur olika faktorer i huset påverkar energiförbrukningen och vilka åtgärder husägaren kan göra för att spara energi. Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i huset och ger ett referensvärde som gör det enklare att jämföra ett hus med ett annat. I deklarationen ingår förslag på åtgärder som sänker energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön.

Publicerad:
Senast uppdaterad: