Elnät

I Österåkers kommun sköts elnätet av E.ON Sverige. Det är till dem du vänder dig om du har frågor om till exempel strömavbrott eller statistik om din förbrukning eller produktion.

E.ON levererar fjärrvärme som till 95 procent produceras med förnyelsebara bränslen. En tredjedel av den el som används i kommunens lokaler kommer från vindkraft.

Det är till E.ON du vänder dig om du har frågor om till exempel strömavbrott eller statistik om din förbrukning eller produktion.

Påkopplad till elnätet

Som elkonsument är du bunden till den nätägare som finns inom den geografiska platsen som du bor eller driver verksamhet på. Du väljer dock själv om du vill vara påkopplad på elnätet eller inte.

Välj elleverantör själv

Du är fri att köpa el från vilken elleverantör som helst. Det finns flera olika sidor på internet som hjälper dig att jämföra el efter bland annat pris, bindningstid samt miljöpåverkan.

Du kan även få hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Publicerad:
Senast uppdaterad: