Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Elnät

I Österåkers kommun sköts elnätet av E.ON Sverige. Det är till dem du vänder dig om du har frågor om till exempel strömavbrott eller statistik om din förbrukning eller produktion.

E.ON levererar även lokalt producerad fjärrvärme till tätorten som nästan helt produceras med förnyelsebara bränslen.

Som elkonsument är du bunden till den nätägare som finns inom den geografiska platsen som du bor eller driver verksamhet på. Du väljer dock själv om du vill vara påkopplad på elnätet eller inte.

Välj elleverantör själv

Du är fri att köpa el från vilken elleverantör som helst. Det finns flera olika sidor på internet som hjälper dig att jämföra el efter bland annat pris, bindningstid samt miljöpåverkan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: