Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Bygga nytt, ändra eller riva

Hus under utbyggnad, person arbetar i förgrunden

För de flesta byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan, ligger utanför detaljplanelagt område eller inom strandskyddat område.

Kontaktuppgifter till bygglovenheten

E-post: bygglov@osteraker.se

Telefon: 08-540 811 01, måndag–fredag klockan 10–12

Ansökan

När du skickar in ansökan till oss ska du bifoga ett antal ritningar. Vilka ritningar som ska bifogas finns redovisade under Bygglov, Attefallshus eller Ändra.

Du kan underlätta handläggningen och göra den smidigare om ansökan är komplett redan när du skickar in den. Att en ansökan är komplett innebär att alla handlingar och uppgifter som behövs för att fatta beslut i ärendet finns med och är tydligt redovisade (fackmässigt utförda).

Fackmässig ritning

En fackmässig ritning visar hur byggnationen kommer att se ut när ditt byggnadsprojekt är slutfört. Ritningarna måste vara tydliga vilket gäller för både linjer och siffror. Ritningarna ska utföras på vitt papper och ha tydliga svarta linjer.

Gäller ditt ärende en tillbyggnad, ska du redovisa hela byggnaden och inte bara den tillbyggda delen. Ett vanligt misstag när man söker bygglov för exempelvis inglasat uterum, är att bara produktbladet skickas in. Du måste visa hur tillbyggnaden ser ut på ditt hus.

Att bifoga ett produktblad/ritning på ett nyckelfärdigt hus är inte heller det en fackmässig ritning.

Tänk på att dina ritningar ska redovisa:

 • Blivande och befintliga marklinjer ska ritas in på samtliga fasadritningar. Detta är något som du ska komplettera ritningarna med och redovisa hur det ser ut på just din tomt.
 • Byggnadens grund ska redovisas i fasadritningarna, eftersom utformningen (exempelvis. platta på mark eller plintgrund) kan påverka byggnadshöjden.
 • Redovisa fast inredning på planritningen. Ska toa/dusch eller braskamin installeras? Ska pentry/kök med mera finnas? Vilken typ av rum byggnaden innehåller ska även framgå (sovrum, förråd, kök med mera).
 • Ritningshuvud (textruta) där bland annat fastighetsbeteckning, typ av byggnad, vad ritningen visar och skala ska framgå.

Läs mer i vårt dokument Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar

Vi har exempelritningar för olika typer av byggnationer. De finns i PDF-format nedan:

Arkiv och ritningar

Vill du beställa ritningar på ditt hus ska du e-posta bygglov@osteraker.se

I bygglovsenhetens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för många byggnader i kommunen.

Sök detaljplan

Du kan själv söka i vår karta och se om din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.​

Länk till kartan med detaljplanerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämndens beslut publiceras inte på webben eftersom de innehåller personuppgifter. Är du intresserad av att ta del av något beslut så är du välkommen att ringa eller maila till bygglov.

Under menyvalet Kommun & Politik - Politik och demokrati - Sammanträden, publiceras en lista över de ärenden som avses behandlas respektive har behandlats vid varje byggnadsnämnds sammanträde.

Länk till Byggnadsnämndens sammanträden Öppnas i nytt fönster.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är uppdelad i flera delar, allt från de förberedelser du måste göra innan ansökan tills det du får flytta in.

Huvuddelarna i bygglovsprocessen:

 1. Skicka in ansökan och alla handlingar
 2. Byggnadsnämnden gör en första granskning
 3. Byggnadsnämnden prövar din ansökan
 4. Byggnadsnämnden fattar beslut om ditt bygglov
 5. Eventuellt tekniskt samråd hålls
 6. Du får ett startbesked
 7. Eventuellt arbetsplatsbesök görs
 8. Eventuellt slutsamråd hålls
 9. Du får ett slutbesked

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flödesschema över bygglovprocessen (pdf). , 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: