Kartor, mätning och GIS

Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Enheten ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Kart- och mätenheten har bytt namn till Geodataenheten från 1 januari 2023.

Ny kartmodell

Från 1 januari 2023 kommer en ny kartmodell med tillhörande karttaxa att gälla för ärenden som kräver lov och anmälan.

Kartmodell

Registerkartan förbättras

Österåkers kommun samverkar med Lantmäteriet om en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Registerkartan är en del av Sveriges fastighetsregister som redovisar fastigheterna i hela Sverige.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas placering, form och storlek inte är rätt redovisade på kartorna.

Vi arbetar med att kvalitetsförbättra fastighetsgränserna i skärgården. Det innebär att vi kommer att leta efter gränsmarkeringar och vistas på och intill din fastighet.

Kartläggning av befintliga gränsmarkeringar är inte någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan existerande gräns­markeringar på registerkartan och att säkerställa dem genom koordinatbestämning. Detta innebär att redovisningen i registerkartan får en bättre kvalitet. Vi kommer inte att göra några nya markeringar av gränspunkterna på marken.

Lantmäteri

Lantmäteriet i Stockholms län sköter lantmäterifrågorna i Österåkers kommun. Till Lantmäteriet kan du vända dig vid frågor om:

  • förrättningar
  • förrättningskarta
  • avstyckning - inom detaljplanerat område
  • anläggningsförrättning
  • fastighetsbestämning
  • fastighetsreglering
  • delning av fastighet
  • sammanläggning
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.