Stompunkter i plan och höjd

Stompunkt i plan och höjd

Stompunkter är på marken varaktigt markerade punkter som är noggrant lägesbestämda i plan och/eller i höjd.

Österåkers kommun har idag cirka 2100 stompunkter som tillsammans utgör kommunens geodetiska stomnät.

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna.

Ståldubb i berg

En stompunkt kan till exempel vara ett rör som är nedslaget i marken eller ett rör alternativt ståldubb i berg. Andra benämningar på stompunkter är ”polygonpunkter, fixar och triangelpunkter”.

Gemensamt för stompunkterna är att de genom noggrann mätning har lägesbestämts i plan och/eller höjd.

Nätet för stompunkter i höjd kompletteras i Österåker allt eftersom de försvinner på grund av byggnation.

Du kan mot en avgift beställa koordinater och punktskisser.

Koordinatsystem

I Österåkers kommun använder vi koordinatsystem

  • SWEREF 99 18 00 i plan
  • RH 2000 i höjd

I Sverige har de kommunala databaserna tidigare redovisats i en blandning av lokala referenssystem och äldre nationella system. Österåkers kommun har tidigare använt ett lokalt koordinatsystem i plan benämnt ST90 (Stockholmstrakten 1990).

Österåkers kommun gick över till det nya nationella referenssystemet, SWEREF 99, i april 2009.

Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information. Det säkrar utbytbarheten av data från olika aktörer i samhället.

För praktiskt bruk finns dels en nationell kartprojektion, kallad SWEREF 99 TM, dels tolv lokala projektioner, Sweref99 dd mm, anpassade till olika delar av landet.

SWEREF 99 TM användas för de nationella databaserna och de allmänna kartorna. Geografisk information som produceras av Lantmäteriet, SGU, SMHI och Sjöfartsverket redovisas i detta system.

De lokala projektionerna betecknas enligt modellen SWEREF 99 dd mm, där dd anger grader och mm minuter för respektive medelmeridian. Österåkers kommun, tillsammans med Stockholms län, ligger i projektionszonen SWEREF 99 18 00.

I januari 2014 bytte Österåkers kommun höjdsystem från RH 00 till rikets nya höjdsystem RH 2000.

Det nya höjdsystemet innebar en gemensam, nationell och enhetlig standard.

Skillnaden i höjd mellan kommunens gamla höjdsystem RH 00 och det nya höjdsystemet RH 2000 är cirka 53 centimeter.

För att omvandla en höjd från det gamla höjdsystemet RH 00 till det nya RH 2000 ska höjdskillnaden adderas höjden i RH 00.

Kontrollera alltid vilka höjdsystem olika handlingar är angivna i. Det är viktigt när man arbetar med kartor, ritningar och utredningar från olika leverantörer. Om dessa är gjorda i olika höjdsystem och man inte uppmärksammar det riskerar man att bygga fel med stora kostnader som konsekvens.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.