Geografiska Informationssystem (GIS)

GIS

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Något förenklat kan GIS beskrivas som intelligenta, digitala kartor.

GIS utgör idag en självklar del i det dagliga arbetet inom många av kommunens verksamheter, antingen med renodlade GIS-program eller integrerat i befintliga applikationer. Genom att kombinera befolkningsinformation med geografiskt läge och administrativ data går det att plocka fram beslutsunderlag för allmänhet, politiker och kommunens tjänstemän.

Dagligen används olika karttjänster i kommunens interna verksamhetssystem där våra tjänstemän kan söka efter information om exempelvis fastigheter, adresser, detaljplaner, naturvårdsplaner och skolor.

I kommunen används även mer avancerade GIS-program för bland annat analys av buller, planering av skolval och skolskjuts, framställning av kartor och park- och grönstrukturplanering.

I den interaktiva presentationen nedan hittar du läsvärd och lärorik information om GIS.

Här kan du jämföra några av kommunens flygbilder. Svep mellan bilderna för att enkelt upptäcka förändringar i kommunen.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.