Karttjänster

Kartutdrag

Geodataenheten levererar olika typer av kartunderlag beroende på vad du tänker göra på din fastighet.

Vår kartdatabas täcker hela kommunen och ajourhålls löpande genom mätningar i fält och via kartering från flygfoton i samband med förändringar.

Databasen innehåller bland annat detaljer som byggnader (takkontur), skärmtak, altaner, trappor, stödmurar, staket, plank, diken, höjdkurvor med ekvidistans 0,5 meter, vägkanter och belysningsstolpar.

På fastlandet bygger vårt höjddata från laserskanning gjord våren 2022 och på Ljusterö och skärgården från laserskanning gjord 2018. Från punktmolnet har en markmodell skapats som genererat nivåkurvor med ekvidistans 0,5 meter.

Fastighetsgränser och rättigheter som redovisas i kartan kommer från Lantmäteriet.

Nybyggnadskartan finns som tre alternativ
NK A
NK B
NK C

Enkelt kartutdrag, EK, används för enklare bygglovärenden.

Kartmodell

Exempel på ärenden till respektive kartunderlag:

Exempel på ärenden

 

 

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.