Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan du ansöka om det är oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bebygga eller dela din fastighet. Beslut om förhandsbesked fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.

Syftet med förhandsbeskedet är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett första besked, innan du söker bygglov, så att du med större trygghet ska kunna fortsätta din projektering och ta fram ritningar och dokument.

Så handläggs frågan om förhandsbesked

Byggnadsnämnden gör en lämplighetsbedömning utifrån riktlinjerna i översiktsplanen, lagstiftning, tekniska frågor med mera. Sedan skickas ärendet för yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden, till berörda grannar och eventuellt andra myndigheter eller instanser.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år.

Ansökan

Följande handlingar ska skickas in:

På kartan redovisar du:

  • Ungefärlig placering av den nya byggnaden.
  • Förslag på ny tomtplats om du vill stycka.
  • Tillfartsväg till fastigheten.

Blankett: Ansökan om förhandsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra typer av handlingar kan komma att begäras efter granskning av din ansökan.

Du kan e-posta eller posta din ansökan. Ska du e-posta din ansökan är det viktigt att du bifogar filerna på rätt sätt.

Läs här om hur du skickar din ansökan med ritningar, med e-post. , 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: bygglov@osteraker.se

Postadress: Österåkers kommun, Bygglovenheten, 184 86 Åkersberga

Avgift för förhandsbesked

Ett förhandsbesked kostar mellan 6 300 - 15 500 kronor beroende på hur många grannar som ska tillskrivas. Det spelar ingen roll om du får ett positivt eller negativt beslut eftersom avgiften är densamma.

Kräver din ansökan även en strandskyddsdispens tillkommer ytterligare en avgift på 5 250 kronor.

Publicerad:
Senast uppdaterad: