Österåkers kommuns logotype

Altan, skärmtak, pool och uteplats

Ska du bygga en altan eller skärmtak kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Att bygga ett inglasat uterum kräver alltid bygglov.

Altaner som inte kräver bygglov

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov.

Vissa högre altaner kräver inte bygglov om de följer vissa krav. Nedanstående regler gäller för fastigheter och byggnader som inte ligger i områden som är särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

Reglerna gäller en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus. Bygglov krävs inte om altanen:

  • Byggs inom 3,6 m från bostadshuset
  • Inte är högre än 1,8 m
  • Placeras minst 4,5 m från tomtgräns

Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om altaner. Där beskrivs även reglerna gällande staket eller plank på den tänkta altanen.

Altaner som kräver bygglov

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda.

En altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om altaner. Där beskrivs även reglerna gällande staket eller plank på den tänkta altanen.

Inglasat uterum

Bygglov krävs för att göra ett inglasat uterum eller inglasning av en uteplats under tak.

Vilka handlingar som ska skickas in finns redovisade under Bygglov. Öppnas i nytt fönster.

Skärmtak

Skärmtak som är större än sammanlagt 15 kvadratmeter kräver bygglov.

Vilka handlingar som ska skickas in vid en bygglovansökan finns redovisade under Bygglov Öppnas i nytt fönster..

Skärmtak som är mindre än 15 kvadratmeter kräver inte bygglov om de placeras över uteplats, altan, balkong eller entrée. Reglerna för bygglovfria skärmtak gäller för en- och tvåbostadshus.

Ska skärmtaket placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter ska du ha grannens godkännande. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

Att sätta upp en markis kräver inte bygglov.​

Illustrationsbild bygglovfritt skärmtak (pdf). , 386.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr från Boverket – På sid 15, 16, och 17 kan du läsa mer om skärmtak. , 503.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Pool och badtunna

När du ska bygga en pool på din tomt är det viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. För en helt nergrävd pool krävs inte marklov. Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten, eller stora förändringar i marknivån.

Det är inte tillåtet att använda brunnsvatten för att fylla upp en pool. Mer information om regler kring att fylla och tömma pooler kan du läsa om i Vattenhantering för privata pooler och badtunnor (pdf). , 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som fastighetsägare är ansvarig att ha koll på eventuella ledningsrätter/servitut.

Råd från Boverket om byggande av pool. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pooltak

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov beroende på hur högt det är och hur det ser ut.

Badtunnor

Pool som placeras ovan mark, exempelvis badtunnor, kräver inte bygglov.

Skydd mot drunkning

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Det är du som poolägare som ansvarar för att bestämmelserna angående skyddsåtgärder mot drunkning uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.

Förslag på lösningar om hur du kan öka säkerheten vid poolbyggnation kan du läsa i broschyren: Barnsäker pool och trädgårdsdam från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) , 647 kB, öppnas i nytt fönster..

Uteplats

För uteplatser behövs vanligtvis inget bygglov. Det är eventuella byggnationer runt uteplatsen som kan vara bygglovkrävande exempelvis om du vill ha väggar, tak, plank eller en inglasning.

Publicerad:
Senast uppdaterad: