Österåkers kommuns logotype

Kompostering av hushållsavfall

Sopsortering är viktigt för att minska resursslöseriet. När du sorterar ditt hushållsavfall bidrar du till en hållbar miljö och ser till att avfallet används på nytt istället för att kasseras.

Roslagsvatten erbjuder flera olika möjligheter för att du ska kunna återvinna ditt matavfall. Självklart kan du också kompostera själv hemma i en lämplig behållare. Då behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Sortera ditt matavfall och spara pengar

Det allra billigaste sättet att bli av med matavfallet är att skaffa en egen hushållskompost. Roslagsvatten erbjuder dig en lösning där du lägger matavfallet i papperspåse och lägger i separat kärl. Matavfallet innehåller näring och energi som omvandlas till biogas och gödsel. Det minskar utsläppen och hjälper till att skydda både människor och miljö.

Eftersom det är bäst för miljön att sortera matavfall är det abonnemanget billigast. Alternativet är att slänga det osorterat i soptunnan.

Hushållskompost

Väljer du att själv kompostera ditt matavfall kan du spara in mycket sopor. Dessutom blir renhållningsavgiften lägre. Det finns olika modeller av hushållskomposter men principen är den samma. Organiskt avfall läggs i en behållare och bakterier, svampar och maskar bryter ner det till näringsrik kompostmull. Innan du börjar använda hushållskomposten ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Tänk på att komposten ska vara tät mot skadedjur men kunna släppa in luft. Den får inte ge upphov dålig lukt. Latrin komposteras i särskild behållare. Latrin och hushållsavfall kan komposteras i samma behållare om behållaren är avsedd för latrinkompostering.

Latrinkompost

Om du istället för latrinhämtning vill kompostera själv kan du göra en anmälan om det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Det är inte tillåtet att kompostera latrin i en hushållskompost men däremot får du kompostera hushållsavfall i en latrinkompost. För att inta riskera att komposten förorenar sin omgivning ställs följande krav på behållaren:

  • Latrinbehållaren ska ha en tät bottenplatta.
  • Behållaren bör vara tvådelad eller bestå av två fristående behållare. Den ena behållaren används för efterkompostering av material som komposterats mer än sex månader.
  • Behållaren ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät. Hål och öppningar ska inte vara större än 10 millimeter.
  • Behållaren ska vara av tåligt material. Undvik impregnerat virke.
  • Behållaren ska vara tät. Fåglar, råttor, möss eller flugor ska inte ta sig in.
  • Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte rinner in i komposten.

Trädgårdskompost

En trädgårdskompost är lätt att anordna. Kompostmaterialet bryts ner snabbare om det läggs i en behållare och om avfallet är sönderdelat. I komposten kan du lägga löv, gräsklipp, delade grenar och vegetabiliskt köksavfall. Komposten drar till sig smådjur, till exempel maskar och gråsuggor som tillsammans med mikroorganismer och svampar ser till att nedbrytningen går snabbare.

Du behöver inte anmäla till kommunen om du bara komposterar trädgårdsavfall, men tänk på att komposten inte får medföra besvär som till exempel skadedjur eller dålig lukt.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.