Österåkers kommuns logotype

Bygga nytt, ändra eller riva

Hus under utbyggnad, person arbetar i förgrunden

För de flesta byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan, ligger utanför detaljplanelagt område eller inom strandskyddat område.

E-tjänster

Nu har vi e-tjänster där du bland annat kan söka bygglov, anmäla attefallsåtgärder, söka strandskyddsdispens med mera.

Har du endast en fråga så maila den till bygglov@osteraker.se

I pågående ärenden finns e-tjänst för att följa samt komplettera ditt ärende.

Grannar och sakägare har möjlighet att ta del av beslut samt svara på grannhöranden.

Gäller för ärenden från 2018 och framåt.

Välj e-tjänst nedan:

Fackmässig ritning

Ritningar är en viktig del av prövningen. Ritningarna behöver därför vara i hög, fackmässig kvalitet och lätta att läsa. Om du inte har möjlighet att själv ta fram fackmässiga ritningar så rekommenderar vi att du kontaktar en konsult.

Läs mer i vårt dokument Fackmässiga ritningar , 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar

Vi har exempelritningar för olika typer av byggnationer. De finns i pdf-format:

Arkiv och ritningar

Vill du beställa ritningar på ditt hus? Skicka e-post till bygglov@osteraker.se

I bygglovsenhetens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för många byggnader i kommunen.

Sök detaljplan

Du kan själv söka i vår karta och se om din fastighet omfattas av en detaljplan eller inte.​

Länk till kartan med detaljplanerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämndens beslut publiceras inte på webben eftersom de innehåller personuppgifter. Är du intresserad av att ta del av något beslut så är du välkommen att ringa eller maila till bygglov.

Under menyvalet Kommun & Politik - Politik och demokrati - Sammanträden, publiceras en lista över de ärenden som avses behandlas respektive har behandlats vid varje byggnadsnämnds sammanträde.

Länk till Byggnadsnämndens sammanträden Öppnas i nytt fönster.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen är uppdelad i flera delar, allt från de förberedelser du måste göra innan ansökan tills det du får flytta in.

Huvuddelarna i bygglovsprocessen:

  1. Skicka in ansökan och alla handlingar
  2. Byggnadsnämnden gör en första granskning
  3. Byggnadsnämnden prövar din ansökan
  4. Byggnadsnämnden fattar beslut om ditt bygglov
  5. Eventuellt tekniskt samråd hålls
  6. Du får ett startbesked
  7. Eventuellt arbetsplatsbesök görs
  8. Eventuellt slutsamråd hålls
  9. Du får ett slutbesked

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till bygglovenheten

E-post: bygglov@osteraker.se

Telefon: 08-540 811 01, måndag–fredag klockan 10–12

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.