Miljötips

Kille parkerar cykel i cykelställ.

För att minska påverkan på miljön och klimatet behöver vi alla ta ansvar. Genom att göra kloka val i din vardag eller i din verksamhet gör du en viktig insats. Här är några tips på hur du kan agera miljövänligt. Du kan göra skillnad. 

Här finns samlade tips på vad du kan göra som privatperson. Nedan följer också exempel på vad kommunen gör.

Vad du kan göra

För dig med trädgård:

 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Skapa boplatser genom att sätta upp holkar för fåglar, fladdermöss och insekter.
 • Låt din trädgård vara lite mer orensad. Det sparar inte bara tid för dig utan skapar också bättre förutsättningar för många olika arter.
 • Släpp upp gräset och skapa en äng, spara tusensköna, klöver och andra vilda blommor.
 • Tänk på att det behövs blommor under hela säsongen för att bin och andra pollinatörer ska få mat. Satsa på vårblommande lökar.
 • Skapa en vattensamling med flacka kanter i trädgården. Det gynnar groddjur och många andra arter genom tillgång till vatten varma sommardagar.
 • Spara gamla träd. Istället för att hugga ner ett gammalt träd kan du göra det säkrare genom att kapa av vissa grenar eller lämna endast stammen stående, en så kallad högstubbe. Om det inte går kan du kapa upp trädet och samla det i hög på en passade plats på tomten.
 • Bevara eller plantera sälg, det ger livsviktig mat åt de första bina på våren.

För dig som inte har trädgård:

 • Engagera dig i och påverka hur gemensamma grönytor i ditt bostadskvarter sköts. Föreslå till exempel att vissa gräsytor klipps mer sällan för att bli mer blomrika eller att växtvalet till de gemensamma planeringarna gynnar pollinatörer.
 • Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren.
 • Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverk som exempelvis Co-grow.
 • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.
 • Plantera blommor som bina gillar, till exempel lavendel och kärleksört, i kruka eller på balkongen.

Här kan du rapportera om du hittat invasiva arter på land och i vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fler tips för att bidra till biologisk mångfald:

All energiproduktion medför en miljöpåverkan, så håll koll på din energianvändning hemma och på jobbet. Tänk över vad du kan förändra, det brukar löna sig även ekonomiskt.

Du som privatperson, samt bostadsrättsföreningar, mindre företag och organisationer, kan få gratis rådgivning av regionens eller kommunens energi- och klimatrådgivning. Se kontaktuppgifter här.

Transporterna med bil och lastbil står för största delen av klimatpåverkan inom kommunen. Åk kollektivt, Roslagsbanan har nästan inga utsläpp och går på förnybar el. Ersätt korta resor med bil med en promenad eller cykeltur. Genom att gå och cykla när du inte ska så långt får vi också friskare luft och en bättre hälsa.

Ett alternativ är att välja alternativa drivmedel som är bättre för miljön. Etanol finns på de större bensinstationerna i Österåker och alkylatbensin hittar du på Sandkilsvägen. Biogas kan man exempelvis köpa på Hagby avfallsanläggning. Laddstolpar för el- och hybridbilar finns på flera platser i kommunen, läs mer via länken.

Laddplatser för elbilar i Österåker

Om du tvättar bilen på gatan rinner en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester är skadliga både för människor och för miljön. Istället bör du tvätta bilen i en biltvätt där tvättvattnet renas.

Berätta för dina grannar vad du gör för att spara energi. Ta med barnen när du återvinner och berätta varför. Bilda en gående skolbuss istället för att ta egen bil. Fråga efter ekologiska alternativ i din butik och på restaurangen. Kan din arbetsplats eller verksamhet ta ett ökat miljöansvar? Genom en miljöcertifiering kan företag få konkurrensfördelar.

Det är trafiken som står för största bidraget till luftföroreningar i vår kommun. Tänk efter om du kan klara dig med dubbfria däck nästa gång det är dags att byta däck. Tänk särskilt på luftmiljön vid skola och förskola när du lämnar och hämtar barn. Barnen får i sig mera luftföroreningar från gatunivån och de är känsligare för påverkan.

Vid eldning i braskamin eller när trädgårdsavfall eldas kan höga halter av hälsofarliga kolväten och partiklar uppkomma. Använd torrt bränsle i kaminen och elda under begränsad tid. Lämna trädgårdsavfallet till återvinningscentralen, då tas energin tillvara som bränsle i något värmeverk.

Vad gör kommunen

Här finns exempel på vad kommunen gör för att minska påverkan på miljön.

Vi arbetar med att ställa miljökrav i upphandlingar. Flera av kommunens tjänster såsom skolbuss och färdtjänst upphandlas. I upphandlingarna ställs miljö- och andra kvalitetskrav i linje med kommunens mål. Det kan handla om att minska klimatpåverkan och fasa ut fossila bränslen i transporter eller för livsmedel eller att ställa krav på hållbara leverantörskedjor och produktion och IT-produkter.

Kommunens fastighetsbolag äger både samhällslokaler och hyresbostäder och arbetar ständigt med att minska energianvändningen. Energibesparing uppnås genom att styra och förbättra ventilationen och värmesystem, att byta till LED-belysning och byta till bättra isolerade fönster med mera. Större åtgärder sker i samband med renovering. Målet är att minska energianvändningen med 40 % mellan 2009 och 2030. Hittills har energiförbrukningen minskat med knappt 28 % (tom år 2021).

Vi har en resepolicy för alla medarbetare som anger att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras när man reser i tjänsten. Riktlinjerna för längre resor premierar tåg och buss framför flyg.

Vi driver ett Miljö- och klimatråd som syftar till att samverka med föreningar som har intresse för frågor om natur, miljö och klimat. Rådet träffas fyra gånger per år.

Här kan du läsa mer om Miljö- och klimatrådet.

Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna i förskola, grundskola och gymnasiet. Vi samarbetar med Håll Sverige Rent för skräpplockardagar och ger bidrag till förskolor och skolor som vill driva projekt inom konceptet Från Jord till bord.

Kommunfullmäktige i Österåker har beslutat att kommunens verksamheter inte ska köpa in produkter med tillsatta mikroplaster. Detta beslut är en del av kommunens arbete för att begränsa spridningen av plast till vår miljö. Även du som privatperson kan bidra till en minskad spridning av mikroplast bland annat genom att inte slänga skräp på marken.

Österåkers kommun avråder kommunens verksamheter från att köpa in ballonger, särskilt om de riskerar att hamna i naturen och i havet vid exempelvis ballongsläpp. Ballongerna bidrar till nedskräpning och djur kan ta skada.

Ballonger som är tillverkade av latex, det vill säga naturligt framställt gummi som marknadsförs som biologiskt nedbrytningsbart, behöver även de lång tid för att brytas ned. De kan då intas av djur vars matsmältningsorgan tar stor skada. Ballonger som är tillverkade av plast blir miljöskadlig mikroplast när de hamnar i naturen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: