Elda utomhus

En tunna som det sticker upp torra kvistar ur. Det brinner i tunnan och det kommer rök. Tunnan står i en trädgård.

Du som bor inom detaljplanelagt område får i Österåker elda utomhus mellan den första oktober och sista april.

Om du har tänkt elda i din trädgård är det viktigt att tänka på att du enbart får elda torrt trädgårdsavfall som grenar och kvistar. Det är inte tillåtet att elda löv, gräs eller byggavfall eftersom det kan orsaka problem med rökutveckling. Även om det är tillåtet att elda, ska du undvika att störa grannarna med rök.

Bor du utanför detaljplanelagt område har du större möjligheter att elda, men det måste alltid ske i enlighet med aktuella brandföreskrifter från Storstockholms brandförsvar. Eldning är endast tillåten då olägenhet för omgivningen inte uppkommer och då inte eldningsförbud råder.

Tänk på detta även vid eldning på valborg.

Gräsbrandsrisk under tidig vår

I Sverige förekommer gräsbränder tidigt under våren då fjolårsgräset torkar upp. Bränder kan då lätt uppstå i det torra fjolårsgräset. Gräsbrandsrisken avtar successivt när årets nya gröna gräs vuxit upp. Håll dig därför uppdaterad på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där finns aktuella brandriksprognoser.

När får jag elda

Bor du inom ett område som är detaljplanelagt är det förbjudet att elda trädgårdsavfall mellan den 1 maj och den sista september. Samma regler gäller om du eldar i tunna.

Eldningsförbud

Observera att ett eldningsförbud kan beslutas hastigt och det är därför viktigt att uppdatera sig om läget. Beslut om eldningsförbud fattas av Länsstyrelsen för respektive län.

För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa Storstockholms brandsförsvars automatiska telefonsvarare för information: 08-454 83 39.

För detaljerad information läs mer på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Goda råd vid eldning utomhus

 • Kontrollera om det råder eldningsförbud, då får du inte elda alls.
 • Stör inte grannar. Undvik att elda om du tror grannarna kan bli störda. Tala med dina grannar och kom överens om en tid som passar.
 • Elda inte om det är torrt eller blåsigt ute.
 • Elda bara torrt trädgårdsavfall som grenar och kvistar men aldrig fuktiga löv och gräs då det kan ge stor rökutveckling. Ingen annan typ av avfall får eldas.
 • Elda helst i eldningstunna och lägg i lagom mycket kvistar och ris åt gången.
 • Ha alltid släckningsutrustning såsom vattenslang, hink och räfsa till hands.
 • Vattna runt elden för att hålla marken fuktig och minska risken för spridning.
 • Se till att det är fritt tre till fem meter upp i luften, eldning får inte ske under ett träd eller en elledning.
 • Håll elden under uppsikt hela tiden.
 • När eldningen är klar, se till att elden är helt släckt.
 • Har du stora mängder trädgårdsavfall? Då är det bättre att köra det till Brännbackens återvinningscentral. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Österåkers kommun

Publicerad:
Senast uppdaterad: