Österåkers kommuns logotype

Miljö och klimat

Österåkers kommun ska ha en utveckling som är långsiktigt hållbar. Detta tydliggörs bland annat i kommunens vision och inriktningsmål. Kommunen har en betydande roll som föregångare och för att underlätta för invånare att kunna leva hållbart.

Miljö- och klimatprogram 2030

Miljö- och klimatprogram 2030 är Österåkers kommuns strategiska verktyg i arbetet för ett miljömässigt hållbart samhälle. Det ska även stödja och inspirera Österåkersbor och aktörer inom privat sektor och föreningsliv. Visionen är att kunna lämna över en frisk planet till nästkommande generationer.

Programmet består av fem övergripande miljömål. Målen belyser de viktigaste miljöfrågorna som måste hanteras och bygger bland annat på Sveriges miljökvalitetsmål. Dessa motsvarar i sin tur den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljöprogrammet är styrande, vilket innebär att mål och åtgärder för att nå kommunens miljömål ska integreras i kommunens verksamhetsplaner och budget. Likaså syftar programmet till att beskriva och följa upp vilken miljöprestanda Österåker som geografiskt område behöver uppnå. Kommunens miljöprestanda analyseras och sammanställs årligen i en miljöredovisning.

Övergripande miljömål och inriktningsmål

Miljötips

sidan Miljötips finns tips på hur du kan bidra, där kan du också läsa exempel på vad kommunen gör.

Energiplan

Arbete med att ta fram kommunens nya energiplan pågår. Energiplanen ska uppfylla lagen om kommunal energiplanering samt vara ett vägledande underlag för energiplanering i kommunens samhällsplanering.

Energiplanen ska även driva på genomförande av åtgärder som leder till att Österåkers kommun uppfyller de nationella, regionala och lokala miljömålen som är kopplade till klimat- och energi.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.