Österåkers kommuns logotype

Miljöfarlig verksamhet

En verksamhet med utsläpp till luft, mark eller vatten som kan innebära en miljöpåverkan kallas miljöfarlig verksamhet. Denna typ av verksamhet kan ibland störa dig som bor eller vistas i närheten genom buller, lukt eller vibrationer. Om du upplever dig störd har du möjlighet att kontakta kommunen och få hjälp.

Det finns en mängd verksamheter som klassas som miljöfarliga, några exempel är:

  • avloppsanläggningar,
  • panncentraler,
  • biltvättar,
  • jordbruk,
  • avfallsanläggningar och
  • golfbanor.

Miljöprövningsförordningen reglerar om en miljöfarlig verksamhet behöver anmälan eller tillstånd. Om du vill göra en ändring av betydelse i en pågående miljöfarlig verksamhet behöver du anmäla ändringen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen. Blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rydbokrossens bergtäkt

I kommunen finns en bergtäkt med aktiv brytning av berg. Den är placerad cirka 550 meter från bostadsområdet i Rydbo. Vid brytning av berg hanteras explosiva ämnen. Det innebär att de omfattas av den så kallade Sevesolagen, lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Allmänheten har rätt att få information om att en sådan anläggning finns i kommunen.

Här finns mer information om Rydbo bergtäkts verksamhet och kontaktuppgifter. , 45.7 kB, öppnas i nytt fönster. 

Klagomål

Du bör dock i första hand ta kontakt med verksamhetsutövaren då det brukar vara den enklaste lösningen på problemet.​ Om du har klagomål på en miljöfarlig verksamhet kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen genom kommunens servicecenter eller e-post till miljoskydd@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.