Österåkers kommuns logotype

Kemikalier

Kemikalier finns överallt i vår omgivning, det finns i många av de saker vi använder dagligen som exempelvis hygienprodukter, textilier, mat, och elektronik.

Vissa kemikalier kan behöva hanteras med extra försiktighet. Barn och ungdomar är mer känsliga för kemikalier än vuxna och det är därför extra viktigt att de inte utsätts för skadliga kemikalier. På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du mer kunskap om kemikalier i vardagen. Om du eller någon du känner har fått i er giftiga kemikalier kan du kontakta giftinformationscentralen för råd om vad du ska göra.

Ofta tillsätts kemikalier i produkter för att ge de en viss egenskap. Exempelvis smuts- och vattenavvisande, flamsäkert, göra en plast mjuk eller göra en metall glansig. Trots att kemikalierna ska vara bundna till varan kan de spridas vid tillverkning, användning eller spridas genom avfallshanteringen och då bli farlig för både miljö och hälsa. Här är några tips på hur du som konsument kan agera mer miljövänligt när det gäller kemikalier.

När du köper en kemisk produkt eller vara är det bra att titta om den är miljömärkt med exempelvis svanen, bra miljöval, EU Ecolabel, TCO och GOTS. Miljömärkningen hjälper dig att hitta de produkter och varor som påverkar miljön och din hälsa minst.

Med förutsättning att den kemiska produkt du köper är märkt på rätt sätt finns farosymboler på förpackningen som visar hur den är farlig. De olika symbolerna och vilka egenskaper de representerar kan du hitta på Kemikalieinspektionens hemsida. Det är viktigt att titta på farosymbolerna för att minska risken för felaktig hantering av kemiska produkter.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som hanterar kemikalier i Sverige. På deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns svar på många av de frågor du har gällande kemikalier och hanteringen av kemiska produkter.

Europeiska kemikaliemyndigheten har tagit fram en lista på farliga kemikalier som kan finnas i butikernas varor. Listan kallas för kandidatförteckningen och listar ämnen som är

  • Cancerframkallande eller kan skada arvsmassa eller fortplantningsförmåga
  • Svåra att bryta ner vilket gör att de lättare ansamlas i människor och djurs kroppar och är direkt giftiga
  • De kan vara hormonstörande eller ha andra allvarliga egenskaper

Enligt EU-lagstiftning är företag skyldiga att kunna svara dig som konsument inom 45 dagar om en specifik vara innehåller 0.1 procent av dess vikt utav ett eller flera ämnen på kandidatförteckningen.

Ditt val att köpa giftfria produkter påverkar såväl din hälsa som miljön. Börjar du ställa krav hjälper du butikerna att välja ett mer giftfritt utbud. Se länk till blankett för begäran om information om ämnen i en vara från kemikalieinspektionen.

Rester av kemiska produkter samt förpackningen som produkten förvarats kan inte hanteras som ett hushållsavfall och slängas i soppåsen som annat avfall. Istället ska det hanteras som ett farligt avfall och lämnas till en miljöstation eller Brännbackens avfallscentral. ​

Österåkers kommun har fastställt en kemikalieplan. Syftet med kemikalieplanen är att bidra till att de kommunala verksamheterna fasar ut och minskar användningen av farliga kemikalier. I förlängningen ska det bidra till förbättrad måluppfyllelse av både Österåkers lokala miljömål och det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.