Österåkers kommuns logotype

Båtbottenfärger

Skrovet på en uppställd båt.

Båtbotten­färger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer. Här är några tips om du måste måla. Och några tips för dig som inte vill måla.

Beroende på var du har din båt i Sverige är det olika regler för vad som är tillåtet när det gäller båtbottenmålning. Här i Stockholms skärgård är problemen med påväxt av havstulpaner och alger inte lika stort som exempelvis på västkusten. Därför finns det fler möjligheter för dig att skydda båten från påväxt här.

För miljön är det bästa alternativet så klart att inte måla båtbotten alls. Vi har sammanställt tips som underlättar för dig som väljer den vägen. Det näst bästa är att välja en färg som inte innehåller biocider, de bekämpningsmedel som finns i vissa båtbottenfärger och som dödar levande organismer. Om du skulle komma fram till att du behöver använda en båtbottenfärg som innehåller farliga och miljöstörande ämnen, har vi sammanställt några viktiga medskick.

Mer om båtbottenfärger på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som väljer att använda din båt utan att använda färger med biocider hjälper till i arbetet med att förbättra Östersjöns miljö på både kort och lång sikt. Eftersom det innebär att du behöver använda en annan, miljövänlig, metod för att hålla havstulpaner och alger borta hjälper vi dig med tips och råd.

Via länkarna nedan hittar du metoder för att hålla båtbottnen ren från påväxt utan att använda kemiska bekämpningsmedel:

Innan du tar bort gamla lager båtbottenfärger från din båt kan du läsa på om vad du behöver tänka på och vilka skyddsåtgärder du behöver använda för att inte skada miljön eller människors hälsa

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om att ta bort gammal färg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips!

När du tar bort gamla lager färg, välj en metod som gör det lätt att direkt fånga upp och samla det farliga avfallet när du håller på. Om du har en plastbåt är det bra att ta bort den gamla båtbottenfärgen på hösten och sedan låta plastskrovet torka ut under vintern och först följande vår behandla båtbotten med biocidfri färg eller lägga på epoxi. Då fäster den nya behandlingen bättre.

Havstulpanerna förökar sig ungefär två gånger per säsong. Det är lättast att få bort havstulpanerna när de precis har satt sig fast på båten, men ännu inte har hunnit bilda hårda kalkskal.

Olika sätt att hålla på koll när det är dags att rensa båten från havstulpaner

Om du bedömer att du behöver använda en båtbottenfärg som innehåller farliga ämnen för att slippa rensa och tvätta din båtbotten under säsong så är det viktigt att du känner till de regler och lagar som gäller.

  • Båtbottenfärger med biocider måste vara godkända av Kemikalieinspektionen.
  • Du får endast välja en båtbottenfärg som är godkänd för vattenområdet vid din hemmahamn. I Österåkers kommun får du använda färger som är godkända på ostkusten. På Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om båtbottenfärger för ostkusten.
  • Du får inte använda utländska båtbottenfärger med farliga ämnen som inte är inte godkända av Kemikalieinspektionen. På Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om utländska båtbottenfärger.
  • Även om en båtbottenfärg är godkänd av Kemikalieinspektionen kan din hemmahamn ha egna striktare regler om vilka båtbottenfärger du får och inte får använda. Kolla därför med din båtklubb innan du köper båtbottenfärg eller andra kemikalier.
  • Du som använder en färg med farliga ämnen förväntas följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Du ska självmant skaffa dig kunskap om riskerna med färgen och du ska vidta de skyddsåtgärder som behövs för att inte orsaka en föroreningsskada på mark eller vatten.
  • Innan du använder en färg som innehåller farliga ämnen bör du läsa igenom produktens säkerhetsdatablad. De flesta säkerhetsdatablad kan laddas ned från nätet direkt från tillverkaren. Du kan också be om att få information om riskerna och innehållet i butiken där du köper din färg.

  • Om du behöver rengöra båtens botten under säsong behöver du uppsöka en båtbottentvätt som har en spolplatta med rening av tvättvattnet.
  • Tvätta bara vid båtbottentvätt. Tvätta inte, eller rensa inte bort påväxt från din båt, på egen tomt eller vid din båtuppställningsplats eftersom det förorenar marken.
  • Är din båt målad med farliga ämnen får du inte heller skrapa bort påväxt från din båt medan den ligger i vattnet.
  • Om du planerar att vistas i Mälaren, Göta kanal eller andra insjöar, så bör du i första hand välja en biocidfri färg då kommunerna kan ha olika syn på riskerna, beroende på det aktuella vattenområdets vattenkvalitet.

Det är du som båtägare som är ansvarig om ditt val av båtbottenfärg orsakar en skada i miljön eller en olägenhet för andra. Om tillsynsmyndigheten misstänker att en förorening av mark eller vatten har skett på grund av felaktig hantering eller användning av båtbottenfärg kan du som båtägare tvingas bekosta provtagning och analyser av mark och vatten för att bedöma skadans omfattning.

Om en föroreningsskada innebär en alltför stor risk för människors hälsa eller miljö, kan beslut fattas om att du ska utföra eller bekosta saneringsåtgärder till dess att skadan eller olägenheten är avhjälpt.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.